Η νίκη στη Γαλλία είναι ένα βήμα.. Να κάνουμε το επόμενο!

Του Διονύση Τεμπονέρα

Γενάρης 2024: «Μέτωπο Υπεράσπισης της Δημοκρατίας και των θεσμών»..

Φεβρουάριος 2024: Εκδήλωση για το «Μέτωπο Δημοκρατίας» στο θέατρο ΑΛΦΑ…

Ιούνιος 2024: Πρόταση για κοινό συντονισμό των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων…

Ιούλιος 2024: Η νίκη στη Γαλλία είναι ένα βήμα..

Να κάνουμε το επόμενο!

Όταν οι πολίτες αποκτούν κίνητρο, ενεργοποιούνται, συμμετέχουν και επιτυγχάνουν ανατροπές. 

Ας τους δώσουμε και στη χώρα μας αντίστοιχη δυνατότητα, με διέξοδο κυβερνησιμότητας.