Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,4% την προηγούμενη χρονιά και προβλέπεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο 2,7% το 2017.  Για πρώτη φορά, από το 2012, ο δείκτης τιμών καταναλωτή εκτιμάται ότι θα αυξηθεί 1,2% κατά μέσο όρο το 2017. Οι τράπεζες θα δώσουν φέτος περισσότερα δάνεια. Το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 21,3% φέτος από 23,2% το 2016.