Κρίσεις και αρμοδιότητες

Toυ Μελέτη Ρεντούμη

Μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε όλη την χώρα και κυρίως την Αττική, βγήκαν ξανά στο φως της δημοσιότητας τα δικαιολογημένα παράπονα των πολιτών για την μη έγκαιρη επέμβαση του κρατικού μηχανισμού, αλλά και την συντήρηση των υποδομών σε όλη την επικράτεια, καθώς είναι ανεπίτρεπτο με μία χιονοθύελλα να μένουν δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, σχεδόν μία εβδομάδα ταυτόχρονα με αλλεπάλληλες διακοπές υδροδότησης.

Κύριο μέλημα του κράτους και της εκάστοτε κυβέρνησης, οφείλει να είναι η προστασία της υγείας των πολιτών αλλά και η αδιάλειπτη παροχή δημοσίων αγαθών, όπως είναι η παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος ακόμη και κάτω από ακραίες συνθήκες.

Ήδη μετά τις δημόσιες διαβουλεύσεις αλλά και την ολιγωρία των αρμόδιων υπηρεσιών στο να επέμβουν αποτελεσματικά στις πληγείσες περιοχές της Αττικής, ξεκίνησε μια πρωτοβουλία από την κυβέρνηση για ένα ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων, το οποίο ενδέχεται να οδηγήσει και σε νέο νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τις αρμοδιότητες των Δήμων, της Περιφέρειας, του Υπουργείου, αλλά και των αντίστοιχων δημοσίων υπηρεσιών όπως εν προκειμένω του ΔΕΔΔΗΕ. 

Παρόλα αυτά αν κάποιος αναλύσει τα δεδομένα θα καταλάβει ότι για κάθε περίπτωση ήδη υπάρχει ένας νόμος, που δίνει περιθώρια δράσεων στην εκάστοτε κυβέρνηση αλλά και τους συναρμόδιους φορείς.

Είναι με λίγα λόγια πρακτικά αδύνατον, να οριστεί με ένα νόμο η πλήρης αρμοδιότητα μιας και μόνης υπηρεσίας, λόγω της απαραίτητης τεχνογνωσίας που απαιτείται κατά περίπτωση.

Αυτό που σίγουρα είναι απαραίτητο δεν είναι νέοι νόμοι, αλλά ένας αποτελεσματικός συντονισμός μέσα από ένα και μοναδικό φορέα, για όλα τα ακραία φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές που δεν είναι άλλος από την Πολιτική Προστασία.

Σε αυτό το πλαίσιο ο συγκεκριμένος φορέας, που ήδη υφίσταται και έχει ανταποκριθεί με επιτυχία σε μεγάλες κρίσεις στο παρελθόν, πρέπει να έχει τον απόλυτο συντονισμό σε φαινόμενα όπως αυτά που ζήσαμε πρόσφατα, όχι μόνο σε επίπεδο διαχείρισης της πληροφορίας και ενημέρωσης των πολιτών, αλλά και στην κατάλληλη ανάθεση των αρμοδιοτήτων στην αντίστοιχη υπηρεσία με το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτείται.

Με αυτή την λογική, δεν θα παρατηρούνται φαινόμενα μετακύλισης ευθυνών από την Περιφέρεια στον Δήμο και από τον Δήμο στον συντηρητή του δικτύου, καθώς η πολιτική προστασία έχοντας την ευθύνη, θα αναθέτει επί τόπου τις εκάστοτε εργασίες, ανεξάρτητα από το εύρος των αρμοδιοτήτων τους όταν το απαιτούν οι συνθήκες.

Εν κατακλείδι, πρέπει η πολιτεία αλλά και η εκάστοτε κυβέρνηση να κατανοήσουν, ότι νόμοι υπάρχουν αλλά τελικά είτε δεν εφαρμόζονται, είτε η επικάλυψη ευθυνών τους καθιστούν αδρανείς, που σημαίνει ότι με καλύτερη επικοινωνία και διεύρυνση των συντονιστικών δράσεων της πολιτικής προστασίας, μπορούμε με απλές και ανέξοδες κινήσεις, να φθάσουμε εύκολα στο ζητούμενο, που είναι η προστασία των πολιτών στο σύνολο της επικράτειας της χώρας.

Ο Μελέτης Ρεντούμης είναι οικονομολόγος τραπεζικός