Μείζονα ερωτήματα από την απόφαση του συμβουλίου αρχηγών

 Του Γιάννη Ραγκούση

  1. Γιατί απουσιάζει κάθε αναφορά και χρήση των όρων «ανοιχτά σύνορα εντός των χωρών της ζώνης Σένγκεν, καθώς και πλήρης εφαρμογή της συνθήκης Σένγκεν»; Δεν ενδιαφέρουν την Ελλάδα τα βόρεια σύνορά της;
  2. Όσοι Πρόσφυγες πληρούν τις προϋποθέσεις για παροχή προσφυγικής προστασίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη σύμβαση της Γενεύης, θα παραμείνουν στη χώρα μας και στην ΕΕ για πολλά χρόνια. Ουδεμία επαναπροώθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι να θεωρηθεί ξανά η Συρία ως ασφαλές κράτος. Γιατί δεν λέγεται η αλήθεια στους πολίτες; Γιατί παραπλανούνται οι Έλληνες, αναμειγνύοντας  αναφορές στα κλειστού τύπου κέντρα κράτησης τύπου Αμυγδαλέζας; Γιατί παραπλανούνται με τη χρήση του όρου «προσωρινή φιλοξενία Προσφύγων»; Γιατί τελικά, αφήνονται περιθώρια στους ακροδεξιούς πολιτικούς κερδοσκόπους να οργανώσουν δράσεις αποπομπής των Προσφύγων ενώ κάτι τέτοιο απαγορεύεται και αποκλείεται να συμβεί;  Γιατί δεν προωθείται η πανευρωπαϊκή ανάγκη για την επεξεργασία πολιτικών ένταξης των Προσφύγων στην ευρωπαϊκή οικονομία καθώς και στην εκπαίδευση.
  3. Δεδομένου του παραπάνω απαράβατου νομικού πλαισίου υποχρεώσεων που ουσιαστικά συνεπάγεται επί μακρόν παραμονή των Προσφύγων στην Ελληνική επικράτεια γιατί γίνεται αποδεκτό από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία μόνον το πληθυσμιακό κριτήριο για την πανευρωπαϊκή κατανομή των προσφυγικών ροών; Γιατί δεν απαιτείται ένα σύνθετο αλλά δίκαιο κριτήριο που επιπλέον συμπεριλαμβάνει την παράμετρο της ανεργίας καθώς και την παράμετρο του ΑΕΠ ; Είναι ίδια η φέρουσα ικανότητα ενός κράτους με 11εκ. πληθυσμό και περιστασιακή ανεργία 200 χιλιάδων ανέργων και ίδια η φέρουσα ικανότητα υποδοχής Προσφύγων μιας οικονομίας με 11 εκ. πληθυσμό και 1,3 εκατομμύρια ανέργων σχετικά μόνιμων, όπως είναι η ελληνική;
  4. Γιατί απουσιάζει κάθε αναφορά στην υποχρέωση της Ε.Ε. να στηρίξει ειδικά τις χειμαζόμενες τουριστικές οικονομίες του Αιγαίου καθώς και να ενισχύσει τους νησιωτικούς Δήμους που σηκώνουν αυτό το τεράστιο οικονομικό βάρος;