Μετά τη Moody’s και η JP Morgan δεν αναβαθμίζει την ελληνική οικονομία

«Πάγο» στις προσδοκίες της αγοράς για αναβάθμιση της Ελλάδας στον δείκτη MSCI Developed Markets (DM) δηλαδή στις ανεπτυγμένες αγορές, βάζει η JP Morgan, τρεις μέρες μετά την απόφαση της Moody’s να διατηρήσει σταθερή τη βαθμίδα Ba1 με σταθερές προοπτικές για την ελληνική οικονομία.

Κατά τη Moody’s, η οικονομία είναι επιρρεπής σε εξωτερικούς κραδασμούς, ενώ οι περαιτέρω βελτιώσεις όσον αφορά την οικονομική ανθεκτικότητα με τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης θα απαιτήσουν χρόνο.

Αρνητική εξέλιξη σε μελλοντική αξιολόγηση θα μπορούσε να προκύψει εάν καταγραφεί μια αντιστροφή της πορείας πολιτικής που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια ή ενδείξεις ότι οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις δεν δίνουν την απαραίτητη ώθηση στην ανάπτυξη, επιβαρύνοντας το επιχειρηματικό κλίμα και τις επενδύσεις.

Οι ενδείξεις ότι είναι πιθανή μια διαρκής, ουσιώδης επιδείνωση της δημοσιονομικής θέσης της κυβέρνησης, πιθανώς σε συνδυασμό με απότομη επιδείνωση της υγείας του τραπεζικού τομέα, θα προκαλούσαν αρνητική ενέργεια αξιολόγησης. Μια κλιμάκωση της γεωπολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ πιθανότατα θα οδηγήσει σε καθοδική πίεση στην αξιολόγηση.