Οι έξι «πολιτικές φυλές» της Ευρώπης

Σε έξι διαφορετικές «πολιτικές φυλές» στην Ευρώπη κατέταξε τους ευρωπαίους πολίτες το Ινστιτούτου Chatham House, βάσει των ευρημάτων μιας μελέτης του ισχυρού think tank του Λονδίνου, την οποία δημοσιεύει το Politico.

Η έρευνα εξέτασε περισσότερους από 10.000 Ευρωπαίους σε 10 χώρες της ΕΕ σχετικά με τις απόψεις τους για μια σειρά πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σημερινή πολωμένη συζήτηση περί «φιλοευρωπαϊκής» και «αντι-ευρωπαϊκής» πολιτικής αποτυγχάνει να συλλάβει την πολυπλοκότητα του ευρωπαϊκού πολιτικού φάσματος.

Η μεγαλύτερη πολιτική «φυλή», με ποσοστό 36% επί του δείγματος, είναι οι «διστακτικοί Ευρωπαίοι». Είναι υπερήφανοι που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά ανησυχούν και για θέματα όπως η μετανάστευση. Όταν πρόκειται για την επιλογή μεταξύ της περαιτέρω ολοκλήρωσης της Ευρώπης και της εθνικής κυριαρχίας, τείνουν προς τη δεύτερη. Γενικότερα, τα μέλη αυτής της φυλής «βρίσκονται στη μέση για πολλά θέματα και κάθε φορά πρέπει να πείθονται για τα πλεονεκτήματα της ΕΕ», αναφέρει η έρευνα.

Η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα που εντόπισε το Chatham House ήταν οι «ικανοποιημένοι Ευρωπαίοι». 23% ανήκει σε αυτήν τη φυλή, η οποία αποτελείται κυρίως από «αισιόδοξους» φιλοευρωπαίους. Ακόμη κι αυτοί όμως όταν πρόκειται για την περαιτέρω ενσωμάτωση και ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, προτιμούν το ισχύον status quo.

Στα άκρα του πολιτικού φάσματος βρίσκονται οι «Ευρωσκεπτικιστές»(14%) και οι «Φεντεραλιστές» της ΕΕ (8%). Οι Ευρωσκεπτικιστές και οι Φεντεραλιστές μπορεί να είναι σχετικά μικρές ομάδες, αλλά τείνουν να έχουν τις πιο δυνατές φωνές. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις.

Οι Ευρωσκεπτικιστές θεωρούν την ΕΕ «μη δημοκρατική» και οι Φεντεραλιστές υποστηρίζουν μια ομοσπονδιακή διακυβέρνηση της Ευρώπης, κάτι σαν οι «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης». Παρόλο που αυτές οι ομάδες είναι σχετικά μικρές σε αριθμούς, είναι μεγάλες σε επιρροή, καθώς τα μέλη τους τείνουν να έχουν δυσανάλογη με την αριθμητική τους δύναμη, επίδραση στην πολιτική, σύμφωνα με την έκθεση.

Η άλλη φυλή με ποσοστό 9% είναι οι λεγόμενοι «Αντάρτες της λιτότητας». Πολέμιοι της βαθύτερης ενσωμάτωσης ζητούν μια «πιο χαλαρή και πιο δημοκρατική ΕΕ που διέπεται από αλληλεγγύη και η δύναμη να επιστρέφει στα κράτη μέλη». Όταν δε πρόκειται για την κατανομή αρμοδιοτήτων, όπως στο ζήτημα της μετανάστευσης παράδειγμα, τα μέλη αυτής της ομάδας, σύμφωνα με την έρευνα, πιστεύουν ότι κάθε χώρα πρέπει να αναλάβει το μερίδιο των προσφύγων.

Τέλος, οι «Απογοητευμένοι φιλοευρωπαίοι», με ποσοστό επίσης 9%, που θέλουν μια «ενοποιημένη ΕΕ που κατευθύνεται όμως από προοδευτικές αξίες».

«Η βασική πρόκληση για τους πολιτικούς ηγέτες είναι να πείσουν τους λεγόμενους Διστακτικούς Ευρωπαίους, τη μεγαλύτερη αριθμητικά “φυλή” και την πιο καθοριστική για την πορεία και το μέλλον της Ευρώπης, καθώς ενώ υποστηρίζουν ενστικτωδώς την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν σημαντικές ανησυχίες και δισταγμούς για την εθνική κυριαρχία, τη μετανάστευση, κ.ά και συνήθως αποστασιοποιούνται λόγω αυτών από την πολιτική» δήλωσε ο Thomas Raines, συν-γραφέας της μελέτης.

ΑΠΟ ΤΟ TVXS