Ο Καλός Στρατιώτης Σβέικ

Του Σωκράτη Αργύρη

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος γέννησε μια νέα μορφή ειρωνείας, την ειρωνεία της ιστορίας, την ειρωνεία των γεγονότων, την ειρωνεία των πραγμάτων. Σε αυτόν τον νέο κόσμο όλα συμπλέκονται, η νίκη και η ήττα, το κωμικό και το τραγικό, ο θάνατος και η ζωή, το υψηλό και το κατώτερο δημιουργώντας το Χάος μέσα από το οποίο ξεπετάγεται ένα καινούριο Αστείο. Ο Χάσεκ αναγνωρίζει το παράλογο. Ό,τι με μια πρώτη ματιά φαίνεται συμβατό με την πραγματικότητα μέσα από τη ματιά του συγγραφέα γελοιοποιείται. Ο Σβέικ δεν είναι καρικατούρα, δεν διατηρεί μεγεθυμένες συμπεριφορές μέσα σε φυσιολογικές καταστάσεις. Με κάποιον τρόπο κατορθώνει να ενσαρκώσει την άρση του γκροτέσκο, να καταστεί η λογική μέσα στο Χάος. Αυτή ακριβώς η σύγκριση λογικής και παραλόγου αναδεικνύει το Αστείο, στις ρωγμές εκείνες όπου η παράλογη πραγματικότητα αντιπαρατίθεται με την λογική του Σβέικ.

Ψάχνοντας στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών εντοπίσαμε τα παρακάτω, εκτός αν δεν ισχύουν έτσι ακριβώς.

Στρατολογικά δικαιώματα Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού

Οι Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού δικαιούνται αναβολής της κατάταξής τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία είναι αόριστης διάρκειας και διακόπτεται, είτε με αίτησή τους, είτε με την απώλεια της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Εφόσον το επιθυμούν, μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης και η  διάρκεια της θητείας τους προσδιορίζεται ως εξής:
α) Όσοι γεννήθηκαν και διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό (περίπτωση3α) εκπληρώνουν τρίμηνη θητεία.
β) Οι λοιποί μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού (περιπτώσεις 3β & 3γ) είναι υπόχρεοι εξάμηνης θητείας.

Όσοι συμπληρώνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τουλάχιστον 45 ημερών.

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά κάθε μήνα έχει οριστεί στα 810 Ευρώ.
Όσοι διετέλεσαν οποτεδήποτε ή διατελούν σε ανυποταξία, με την υπαγωγή τους στις διατάξεις του αρθρ. 25 του Ν. 3421/2005 (αναβολή κατάταξης μονίμων κατοίκων εξωτερικού) εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις για τις οποίες κηρύχθηκαν ανυπότακτοι, εξαλείφεται το αξιόποινο της ανυποταξίας με παραγραφή, αίρονται οι ποινικές συνέπειες και οι σχετικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο.

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση από το Προξενικό Γραφείο πιστοποιητικών Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού.

Αν έχετε πάρει αναβολή ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και θέλετε να τη διακόψετε, πρέπει να κάνετε αίτηση διακοπής της αναβολής και να ζητήσετε να σας εκδώσουμε νέο Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έτσι, θα υπηρετήσετε τη θητεία σας με την επόμενη σειρά κατάταξης (ΕΣΣΟ). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διακοπή της αναβολής Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού  και την  εκ νέου έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου είναι τα προαναφερόμενα, από την ημερομηνία της εκδόσεως του παλαιού Πιστοποιητικού μέχρι και σήμερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πέραν του εξαμήνου χρονικό διάστημα παραμονής για οποιοδήποτε λόγο στην Ελλάδα, δεν υπολογίζεται για την απόκτηση της ιδιότητας του Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού. 

Για την έκδοση πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού χρειάζεται προγραμματισμένη συνάντηση του ενδιαφερόμενου. Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία, δεδομένου ότι, Προξενικό Γραφείο, μαζί με την αίτηση, κρατάει ως συνοδευτικά και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
https://www.mfa.gr/missionsabroad/kazakhstan/other-services/monimoi-katoikoi-exoterikou.html

Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα
και τους καημούς που σκέπασε καπνός
η ξενιτιά τα βρήκε αδελφωμένα…

όπως είχε γράψει ο Μάνος Ελευθερίου στον εμβληματικό δίσκο του Γιάννη Μαρκοπούλου «Θητεία»…