Ο κ. Πάιατ και οι χάρτες

Του Θεόδωρου Καρυώτη

Δήλωση Αμερικανού Πρέσβη:

«Δεν θα προβληματιζόμουν ιδιαίτερα για τους χάρτες. Η ελληνική κυριαρχία είναι αναμφισβήτητη και αναγνωρίζεται σίγουρα από τις ΗΠΑ»

Κύριε Πάιατ,

Έχετε μπερδέψει τους όρους «κυριαρχία» και «κυριαρχικά δικαιώματα».

 Η UNCLOS εξηγεί αυτούς τους όρους ως εξής:

 Άρθρο 2 Νομικό καθεστώς της αιγιαλίτιδας ζώνης, του εναέριου χώρου πάνω από την αιγιαλίτιδα ζώνη  και του βυθού και του υπεδάφους του

1. Η κυριαρχία του παράκτιου κράτους εκτείνεται, πέρα από την ηπειρωτική του επικράτεια και τα εσωτερικά του ύδατα και, στην περίπτωση αρχιπελαγικού κράτους, πέρα από τα αρχιπελαγικά του ύδατα, στην παρακείμενη θαλάσσια ζώνη που ονομάζεται αιγιαλίτιδα ζώνη.

2. Η κυριαρχία αυτή εκτείνεται και στον εναέριο χώρο πάνω από την αιγιαλίτιδα ζώνη καθώς και στο βυθό και υπέδαφός της.

3. Η κυριαρχία στην αιγιαλίτιδα ζώνη ασκείται σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση και τους άλλους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

 Άρθρο 56 Δικαιώματα, δικαιοδοσίες και υποχρεώσεις του παράκτιου κράτους στην αποκλειστική οικονομική ζώνη

1. Στην αποκλειστική οικονομική ζώνη το παράκτιο κράτος έχει:

α) κυριαρχικά δικαιώματα που αποσκοπούν στην εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, ζωντανών ή μη, των υπερκειμένων του βυθού της θάλασσας υδάτων, του βυθού της θάλασσας και του υπεδάφους αυτού, ως επίσης και με άλλες δραστηριότητες για την οικονομική εκμετάλλευση και εξερεύνηση της ζώνης, όπως η παραγωγή ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύματα και τους ανέμους.

Έτσι η δήλωσή σας περί κυριαρχίας αναφέρεται στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Ελλάδας και όχι στην ΑΟΖ. Ο παράνομος τουρκικός χάρτης παραβιάζει και τα κυριαρχικά δικαιώματα της ελληνικής ΑΟΖ αλλά εσείς ξεχάσατε να αναφερθείτε και στην παραβίαση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.