ΠΡΑΤΤΩ: Ανάγκη μιας άλλης πολιτικής

Συνεδρίασε την Τρίτη, 13η  Σεπτεμβρίου το ΠΣ του ΠΡΑΤΤΩ με αντικείμενο τις πολιτικές εξελίξεις, τον προσανατολισμό της Ολιγαρχίας και τις απαιτούμενες πολιτικές για την Πατριωτική Αριστερά. Μετά από πλούσια συζήτηση, το ΠΣ κατέληξε ότι η διεθνής γεωστρατηγική κατάσταση και τα προβλήματα της εξωτερικής πολιτικής, συσσωρεύουν εύφλεκτο «υλικό» που εντείνει την ανασφάλεια και αβεβαιότητα στην περιοχή και ειδικότερα στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, μια κυβέρνηση τυραννική, όπως είχε σωστά εκτιμήσει το ΠΡΑΤΤΩ από το καλοκαίρι του 2019, οδηγεί τη χώρα στην παρακμή και στην σήψη. Προωθεί μια άγρια ανακατανομή εισοδημάτων, σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Λειτουργεί όλο και περισσότερο ως καθεστώς ανωμαλίας, όπως επιβεβαιώνει και το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Όλο και περισσότερο εντείνονται οι αντιθέσεις στο εσωτερικό του συγκροτήματος εξουσίας. Η ολιγαρχία, απειλούμενη πλέον από εντεινόμενη κοινωνική αναταραχή,  βρίσκεται ενώπιον τριών επιλογών, που έχουν την στήριξη διαφορετικών μερίδων της:

α) Στήριξη του Κ. Μητσοτάκη ώσπου να διανεμηθούν τα μεγάλα κονδύλια της ΕΕ. β) Διαμόρφωση μιας κυβέρνησης «εθνικής ενότητας», με στόχο να εκσυγχρονίσει τις πολιτικές δυνάμεις της και τις πρακτικές τους. γ) Αλλαγή, καθ’ οδόν της ηγεσίας της συντηρητικής παράταξης, σε πιθανό συνδυασμό με στοιχεία της δεύτερης επιλογής.

Το ΠΡΑΤΤΩ εκτιμά ότι η διαμάχη γύρω από αυτές τις επιλογές στο εσωτερικό των δυνάμεων της εξουσίας, δημιουργεί αντιθέσεις σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, ακόμα και εντός της ΝΔ. Τις αντιθέσεις αυτές, οφείλει η προοδευτική παράταξη να τις αξιοποιεί προς όφελος της δημοκρατίας και μιας πορείας αλλαγών. Εκείνο που δεν πρέπει να κάνει είναι να εγκλωβιστεί σε αυτές τις αντιθέσεις, να γίνει υποστήριγμα της μίας ή άλλης πλευράς, και έτσι να κινδυνεύσει να  χάσει την πολιτική της αυτονομία. Η αριστερά οφείλει να αξιοποιεί τις αντιθέσεις «των απέναντι», αλλά οφείλει να το κάνει αυτό με τρόπο που να βοηθά  την ανάπτυξη ενός μαζικού, ενωτικού, λαϊκού κινήματος αλλαγής που να κινείται γύρω από ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο δημοκρατικών ριζοσπαστικών αλλαγών που θα απελευθερώσει τις δημιουργικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας.