Πρωτοβουλίες…

Toυ Μανώλη Ροζάκη

Εν μέσω ανάγνωσης χρειάζονται και πρωτοβουλίες.

Έτσι διευρύνονται οι ορίζοντες τής θεωρίας και τής πράξης.

Πρωτοβουλίες πού συνδέουν την κοινωνία με τον κοινοβουλευτισμό & την πολιτική με τον άνθρωπο.

Μία πρώτη πράξη ανάγνωσης & αναγνώρισης τής κοινωνικής ανάγκης για δικαιοσύνη είναι η άμεση & έμπρακτη προώθηση τού αιτήματος 1.500.000 πολιτών, για την βουλευτική ασυλία , στο κοινοβούλιο. Αυτή η ενέργεια θα αναθερμάνει τη συζήτηση, για τα Τέμπη ειδικά και για το κράτος δικαίου εν γένει.

Σε σύνδεση με την προσπάθεια εδραίωσης τής δικαιοσύνης βρίσκεται προφανώς και η αντιμετώπιση τής αισχροκέρδειας. Γιατί η καταπολέμηση τής ανισότητας, ενισχύει την λειτουργικότητα τής οικονομικής ζωής. Έτσι λοιπόν, μία πρωτοβουλία πού θα περιλαμβάνει ένα ολιστικό οικονομικό σχέδιο (φορολογικό, ενεργειακό, στεγαστικό, με έμφαση στην αναζωογόνηση τής επαρχίας και των νησιών), γίνεται βήμα και τόπος συνάντησης με την κοινωνική ανάγκη.

Τέλος, η στρατηγική συζήτηση & οι κεντρικοί άξονες αποφάσεων, για την εξωτερική πολιτική & το μεταναστευτικό, θα προσδώσουν κύρος & υπευθυνότητα, σε μία εναλλακτική πολιτική πρόταση.

Για μία λειτουργική κοινωνική & οικονομική ζωή με αξιοπρέπεια, ασφάλεια & ίσες ευκαιρίες εξέλιξης των πολιτών.

Πρωτοβουλίες λοιπόν, για μία υπεύθυνη κοινωνία πού δεν κρύβεται ούτε φοβάται, αλλά αναγνωρίζει τούς κινδύνους και βρίσκει λύσεις.