Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και κορoνoϊός

Tου Πέτρου Μηλιαράκη*

     
Το παρόν κείμενο αφορά μια σύντομη ανάλυση – τοποθέτηση που ο γράφων  θεωρεί σκόπιμο να επικοινωνήσει ευρύτερα. Το ερέθισμα δε για την επικοινωνία αυτή είναι η άποψη ότι η παρούσα κρίση που αφορά στον κορωναϊό , μπορεί να  αντιστοιχηθεί με  την πτώση της Ρωμαϊκης Αυτοκρατορίας (!) εάν η παρούσα κρίση διαρκέσει ικανό χρονικό  διάστημα και κατά τη  διάρκεια της  κρίσης αυτής προκύψουν ζητήματα εμβάθυνσης των συνεπειών, οπότε η όλη κατάσταση μπορεί να δώσει φαινόμενα όπως εκείνα που αφορούσαν στην πτώση της παλαιάς Ρώμης…Ασφαλώς η παγκοσμιοποίηση σήμερα αφορά,με ευρύτερη έννοια , πράγματι,  μια αυτοκρατορία. Οι αυτοκρατορίες δε σύμφωνα με την παγκόσμια ιστορία καταρρέουν.Ωστόσο τέτοιο ζήτημα δεν μπορεί να τίθεται ακόμη κι εάν διαρκέσει επι μακρόν η κρίση  ή εάν η κρίση αυτή  βαθύνει σε επιπτώσεις. Ο γράφων θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κείμενο, στο οποίο αμέσως αναφέρεται,έχει μία υπερβολή, την οποία όμως οφείλει να επικοινωνήσει!

 •στο έγκριτο Foreign Affairs

  Ο Branko Milanovic στο έγκριτο Foreign Affairs, θέτει το «ζήτημα»  ότι ο πραγματικός κίνδυνος της πανδημίας είναι η κοινωνική κατάρρευση που απειλείται!

Στη συγκεκριμένη όμως αυτή τοποθέτηση γίνεται αναφορά για ένα «παρόμοιο φαινόμενο» που καταγράφει η παγκόσμια ιστορία και αφορά στην αποσύνθεση  (sic) της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας,η οποία μετασχηματίστηκε σε αυτάρκεις « οιονεί επικράτειες» (ο «όρος» είναι του γράφοντος) , ανάμεσα στον τέταρτο και έκτο αιώνα…Επισημαίνει δε ο αρθρογράφος οτι στην οικονομία που προέκυψε τότε, το εμπόριο χρησιμοποιήθηκε απλώς για την ανταλλαγή πλεονασματικών αγαθών που παράγονταν, και όχι για την προώθηση «εξειδικευμένης παραγωγής» για έναν άγνωστο αγοραστή.

Ο συγκεκριμένος δε αρθρογράφος, για να θεμελιώσει τις απόψεις του,παραπέμπει και στο σύγγραμμα του  W. Walbank με θέμα: «Η Πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Δύση» (The Decline of the Roman Empire in the West).Από την παραπάνω τοποθέτηση προκύπτει αδιστάκτως ότι εάν η παρούσα κρίση συνεχιστεί, τότε η σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία θα αντιστοιχηθεί κατ´αναλογία με εκείνη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την πτώση της.Βεβαίως μια τέτοια εκτίμηση φαντάζει όχι μόνο εφιαλτική, αλλά τηρουμένων των πραγματικών δεδομένων και αναλογιών και τελείως ανέφικτη! Εάν όμως η κρίση  συνεχιστεί, και όσο περισσότερο διαρκεί ως έχει σήμερα , και εάν όλο και  περισσότερο παρεμβάλλονται εμπόδια στην ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων,καθώς και στη ροή αγαθών και κεφαλαίων, τόσο περισσότερο η κατάσταση των πραγμάτων θα καταλήξει να φαίνεται…φυσιολογική ως «μονιμότητα», σύμφωνα με τον αρθρογράφο…

Είναι κοινός τόπος ότι τον Μάρτιο του 2020 ολόκληρος ο κόσμος έχει επηρεαστεί από «ένα κακό» το οποίο δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί αποτελεσματικά και για την διάρκεια του οποίου ουδείς μπορεί να κάνει σοβαρές προβλέψεις. Συνεπώς, σύμφωνα με τον αρθρογράφο  του Foreign Affairs , οι οικονομικές επιπτώσεις της νέας πανδημίας του κορωναϊού  δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ένα συνηθισμένο πρόβλημα που μπορεί να λύσει ή να ανακουφίσει η μακροοικονομία. Αντιθέτως , ο κόσμος θα μπορούσε να γίνει μάρτυρας μιας θεμελιώδους αλλαγής… • και η πρόταση για αποτροπή της κοινωνικής  κατάρρευσης

Το συγκεκριμένο όμως δημοσίευμα του εγκρίτου     Foreign Affairs καταλήγει ότι ο κύριος και κατ´ουσίαν μοναδικός στόχος σήμερα της οικονομικής πολιτικής πρέπει να είναι αποτρεπτικός της επερχόμενης βαθύτερης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης με το να ασκηθούν πολιτικές πρόληψης της κοινωνικής κατάρρευσης.

Οι προηγμένες κοινωνίες δεν πρέπει να επιτρέψουν φαινόμενα κοινωνικής κατάρρευσης, καταλήγει ο αναλυτής…

——————————————-

* Ο Πέτρος Μηλιαράκης δικηγορεί στα Ανώτατα Ακυρωτικά Δικαστήρια της Χώρας και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου (ECHR και GC – EU).