Σοκ με 10,2% πληθωρισμό τον Απρίλιο

Ανεξέλεγκτος ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 10,2% για τον μήνα Απρίλιο, σπάζοντας το ρεκόρ του Απριλίου του 1994.

Τη μεγαλύτερη ανατίμηση είχαν: φυσικό αέριο με 122,6% , ηλεκτρικό ρεύμα με 78,8%, πετρέλαιο θέρμανσης με 65,1%, καύσιμα και λιπαντικά 29% ενώ έλαια και λίπη είχαν 22%.