Στα δάκτυλα τα παίζει τα ευρωπαϊκά η Φώφη

Αντιγράφουμε από το επίσημο κομματικό σάιτ, απόσπασμα απ την ομιλία της Φώφης Γεννηματά στη Χίο:

«Ο Ανδρέας και ο Γιώργος Γεννηματάς ως αρμόδιος Υπουργός  το 1993 επεξεργάστηκαν και εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα με το 3πτυχο «Σταθερότητα, Ανάπτυξη, Κοινωνική προστασία» που έθεσε τα θεμέλια για να μπει η Ελλάδα στην ΟΝΕ και μετά στην Ευρωζώνη» . Τους κούφανε.

Προσέξτε : πρώτα στην ΟΝΕ και μετά στην Ευρωζώνη. Άντε να μπει και στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Όταν με το καλό κυβερνήσει η Φώφη.

.