Στις θάλασσες πάμε καλά! <Καθαρά και ασφαλή τα ελληνικά ύδατα> κατά τον αρμόδιο επίτροπο.

Σύμφωνα με την έκθεση για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης που εκδίδουν κάθε χρόνο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα διαθέτει ύδατα κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας στο 96 % των περιοχών της!
Για την ακρίβεια ένα ποσοστό της τάξης του 95 % των περιοχών κολύμβησης που παρακολουθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση πληρούσε τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας των υδάτων το 2014. Στο 83 % των περιοχών η ποιότητα των υδάτων κρίθηκε ως εξαιρετική, και το ποσοστό αυτό σημειώνει αύξηση κατά περίπου 1 μονάδα σε σύγκριση με το 2013.
Όλες οι περιοχές κολύμβησης της Κύπρου και της Μάλτας διαθέτουν ύδατα εξαιρετικής ποιότητας. Τις χώρες αυτές ακολουθούν η Ελλάδα (96 %), η Κροατία (94 %) και η Γερμανία (90 %).
Στην έκθεση αυτή συγκρίνεται η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης κατόπιν δειγματοληψίας σε περισσότερες από 21.000 παράκτιες και εσωτερικές περιοχές κολύμβησης σε όλη την ΕΕ, την Ελβετία και την Αλβανία.
Οι τοπικές αρχές συλλέγουν δείγματα νερού σε επιλεγμένες περιοχές κολύμβησης σε όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου. Τα δείγματα υποβάλλονται στη συνέχεια σε ανάλυση για δύο τύπους βακτηρίων, που αποτελούν ένδειξη ρύπανσης από λύματα ή κτηνοτροφικά απόβλητα.

Τα μολυσμένα ύδατα μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και να προκαλέσουν στομαχικές διαταραχές και διάρροια σε περίπτωση κατάποσης.
Ανάλογα με τα επίπεδα των εντοπιζόμενων βακτηρίων, η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικής ποιότητας», «καλής ποιότητας», «επαρκούς ποιότητας» ή «ανεπαρκούς ποιότητας».

Ο ΕΟΠ εκπονεί την εν λόγω ετήσια έκθεση με βάση τα δεδομένα από την προηγούμενη κολυμβητική περίοδο. Έτσι, η φετινή έκθεση αποτελεί σύνθεση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν το καλοκαίρι του 2014 σχετικά με την αναμενόμενη ποιότητα των υδάτων κολύμβησης για το 2015.
Ο αρμόδιος Επίτροπος Karmenu Vella δήλωσε: «Κάποια στιγμή όλοι είμαστε τουρίστες και θέλουμε να απολαύσουμε τις παραλίες. Είναι προφανές ότι τα καθαρά και ασφαλή ύδατα κολύμβησης έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διασφάλιση της υγείας μας και τα καλά νέα είναι ότι συνεχίζουν να βελτιώνονται.Έτσι, στην επόμενη βουτιά σας, θυμηθείτε τι κάνει η ΕΕ ώστε τα ύδατα στα οποία κολυμπάτε να συνεχίσουν να είναι ασφαλή και καθαρά!»