Το Δίκαιο της Θάλασσας και η βύθιση του γεωτρύπανου: Τι θα μπορούσε να κάνει η Κύπρος

Του Θεόδωρου Καρυώτη

Ο Κύπριος νομικός Κύπρος Χρυσοστομίδης σε ένα πρόσφατο άρθρο του στα αγγλικά με τίτλο «Turkey’s EEZ incursion an ‘act of aggression’ punishable by the ICC»,υποστηρίζει ότι:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης του Montego Bay για το Δίκαιο της Θάλασσας και που οριοθετείται μεταξύ της Δημοκρατίας και των γειτονικών χωρών, η εισβολή από την Τουρκία, η είσοδός της και η διάνοιξη της στην ΑΟΖ της Κύπρου είναι μια «επιθετική πράξη» σύμφωνα με τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών και το καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ).»

Αυτή η αντίληψη είναι εσφαλμένη, διότι η UNCLOS μεριμνά γι’ αυτές τις επιθετικές πράξεις της Τουρκίας. Το Άρθρο 73 της UNCLOS δεν περιλαμβάνει μεν τη βύθιση αλιευτικών σκαφών άλλων κρατών που παραβιάζουν την ΑΟΖ ενός παράκτιου κράτους, αλλά αυτό το άρθρο έχει παραβιαστεί από πολλά κράτη όπως η ΗΠΑ, η Ρωσία, η Ιαπωνία, που δεν διστάζουν να βυθίσουν τα αλιευτικά σκάφη άλλων κρατών που παραβιάζουν την ΑΟΖ τους. Έτσι η βύθιση αλιευτικών σκαφών και η σύλληψη αλιέων αποτελεί συνήθη πρακτική και έχει δημιουργήσει πλέον ένα σημαντικό προηγούμενο (precedent).

Άρθρο 73 Εφαρμογή νόμων και κανονισμών του παράκτιου κράτους

Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη των χωρών της Μεσογείου.

Τα παράκτιο κράτος δύναται, κατά την άσκηση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων, να ερευνά, να εκμεταλλεύεται, να διατηρεί και να διαχειρίζεται τους ζώντες πόρους στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, να λαμβάνει τέτοια μέτρα, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου των εγγράφων του πλοίου, επιθεώρησης, σύλληψης και κίνησης της δικαστικής διαδικασίας, όπως αυτό κρίνεται αναγκαίο για την διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους νόμους και τους κανονισμούς που υιοθετήθηκαν από αυτό σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.

Τα συλλαμβανόμενα πλοία και τα πληρώματά τους θα απελευθερώνονται αμέσως με την κατάθεση εύλογης εγγύησης. Οι ποινές που προβλέπει το παράκτιο κράτος για παραβίαση των νόμων και κανονισμών περί αλιείας στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη δεν μπορούν να συμπεριλάβουν την φυλάκιση, εφόσον ελλείπουν αντίθετες συμφωνίες των ενδιαφερομένων κρατών, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής σωματική τιμωρία.

Στις περιπτώσεις σύλληψης ή κατακράτησης ξένων πλοίων το παράκτιο κράτος ειδοποιεί αμέσως το κράτος της σημαίας του πλοίου, μέσω της κατάλληλης οδού, για τα μέτρα που ελήφθησαν και για τις ποινές που επιβλήθηκαν στη συνέχεια.

Επομένως, μπορούμε, λογικά να υποθέσουμε ότι οι παραβιάσεις της κλοπής αλιείας ή κλοπής υδρογονανθράκων είναι παρόμοιες. Αυτό ακριβώς αναφέρει το Άρθρο 81 της UNCLOS.

Άρθρο 81 Γεωτρήσεις στην υφαλοκρηπίδα

Το παράκτιο κράτος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει και να ρυθμίζει τις γεωτρήσεις στην υφαλοκρηπίδα για όλους τους σκοπούς. ‘Ετσι μπορούμε να ισχυριστούμε ότι εάν ένα γεωτρύπανο ενός κράτους εισέλθει στην ΑΟΖ ενός άλλου κράτους ψάχνοντας για υδρογονάνθρακες, θα βυθιστεί σε 10 δευτερόλεπτα, όπως ακριβώς βυθίζονται τα αλειευτικά σκάφη.

Επομένως η εισβολή από την Τουρκία με γεωτρύπανο στην ΑΟΖ της Κύπρου θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί,  όπως θα αντιμετωπίζετο απο κάθε άλλο κράτος. Δυστυχώς η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι σε θέση να αντιπετωπίσει την Τουρκία όπως θα έκαναν οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι και οι Ιάπωνες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο  (ΔΠΔ) είναι  το όργανο που θα μπορούσε να βοηθήσει την Κύπρο σε αυτή την περίπτωση.

Πηγή: Hellasjournal.com