Το πρόγραμμα Γιάννας Αγγελοπούλου δίνει υποτροφίες στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ

Η Γιάννα Αγγελοπούλου με τους υπότροφους του 2014

To Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Γιάννας Αγγελοπούλου για τις Επιστήμες, την Τεχνολογία και την Καινοτομία, διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο δύο εβδομάδων στον τομέα της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (high performance computing) και προκηρύσσει υποτροφίες για συμμετοχή.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 2-13 Σεπτεμβρίου 2019 και στόχο έχει την εκμάθηση βασικών αρχών και τεχνικών της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων για την εφαρμογή της σε γενικά προβλήματα σε τομείς των επιστημών και της τεχνολογίας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα από αριθμητικούς αλγορίθμους στη γλώσσα προγραμματισμού C++ με ιδιαίτερη έμφαση σε παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση του λογισμικού. Επίσης θα γίνει εισαγωγή σε εργαλεία που επιτρέπουν την ανάπτυξη πολυπύρηνων και πολυνηματικών εφαρμογών για χρήση σε υπερυπολογιστικά συστήματα πολλαπλών πυρήνων. Παράλληλα θα γίνει εισαγωγή σε γενικά εργαλεία που υποστηρίζουν την ανάπτυξη λογισμικού όπως η χρήση της γραμμής εντολών σε συστήματα Linux, εργαλεία ελέγχου εκδόσεων (version control) και λογισμικά διαχείρισης φόρτου εργασίας (workload manager).

Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα μαθήματα:

Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Linux
Επιστημονικός προγραμματισμός με C++
Προγραμματισμός υψηλών επιδόσεων (Performance computing)
Παράλληλες αρχιτεκτονικές
Ανάπτυξη λογισμικού
OpenMP
Message Passing Interface

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους στους τομείς των επιστημών, της μηχανικής και τεχνολογίας. Οι υποτροφίες προσφέρονται σε διδακτορικούς φοιτητές, νέους ερευνητές και μέλη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα.