Τσουτσού σεφτέ…

Του Βασίλη Κόκκα 

Πανηγυρίζει ό αντιπρόεδρος τής Ν.Δ. γιατί οί φορολογούμενοι πολίτες εξαναγκάζονται πλέον νά πληρώνουν τίς υπηρεσίες υγείας στά δημόσια νοσοκομεία!Αυτοθαυμάζεται καί κομπορρημονεί πού έκανε τσουτσού σεφτέ στό Ε.Σ.Υ. καί φρόντισε νά δώσει τό φωτογραφικό παρών στό πρώτο απογευματινό χειρουργείο πού πληρώνει από τήν τσέπη του ό ασθενής…Ναί αυτός ό ταλαίπωρος καί δύσμοιρος πολίτης πού ήταν σέ λίστα αναμονής γιά 3 χρόνια.Λές καί τά τελευταία 5 χρόνια κυβερνούσαν οί συριζαίικοι δαίμονες καί δέν ήταν στό γκουβέρνο οί πασάδες τής “αριστείας”…..

Λές καί δέν είναι τοίς πάσι γνωστό ότι τό 40% τών χειρουργικών αιθουσών στά νοσοκομεία  είναι κλειστές τό πρωί λόγω έλλειψης προσωπικού!!!
Καραδεξιός λαικισμός ή αμετροέπεια,
ιδεοληψία καί ανοησία;Τό …..σπάσιμο τής παρθενίας έπρεπε νά αποθανατισθεί καί μέ ενσταντανέ απείρου κάλλους.Κανένα έλεος!
Όχι μόνο γιά τήν τσέπη αλλά καί γιά τή νοημοσύνη μας.

▪︎ Ερωτώ τόν οιονδήποτε: υπάρχει κράτος σέ Δύση καί Ανατολή,όπου γής,πού τά δημόσια νοσοκομεία νά χρηματοδοτούνται ταυτόχρονα από 3 διαφορετικέςπηγές;Από τόν κρατικό προυπολογισμό μέ τούς άμεσους καί έμμεσους φόρους,από τόν ΕΟΠΥΥ μέ τίς ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων-
εργοδοτών καί μέ extra πληρωμές τών ασθενών;;;;Παγκόσμια πρωτοτυπία είς υγείαν τών κορόιδων!Πού ειρήσθω έν παρόδω έχουμε τό πιό ψηλό ποσοστό ιδιωτικής δαπάνης γιά τήν υγεία στήν Ευρωπαική Ένωση.40% περίπου! Αλλά φαίνεται ότι δέ φτάνει ούτε κι αυτό ….Δέ συγκινούνται οί
” άριστοι” πού οί δαπάνες υγείας τών νοικοκυριών από 6.5% τών συνολικών τους εξόδων τό 2009 εκτοξεύθηκαν στίς μέρες μας κοντά στό 10% !!!Δέ σκοτίζονται πώς τό ποσοστό συμμετοχής στή φαρμακευτική δαπάνη τών ασθενών εκτοξεύθηκε από 19.2% τό 2009 στό 33%……Αποσιωπούν συστηματικά πώς τό μερίδιο τής δημόσιας δαπάνης είναι στήν ΕΕ κατά 20 μονάδες υψηλότερο από το δικό μας 60% !Κάνουν ότι δέ ξέρουν πώς ή ετήσια μεταβολή γιά τήν Υγεία σέ σταθερές τιμές καί σωρευτικά γιά τήν περίοδο 2009-2022 διαμορφώθηκε στό -29,2% γιά τήν Ελλάδα έναντι +32,7% στήν ΕΕ! Πόσο πιό κάτω πιά; Πού έχει- άν έχει- σταματημό αυτός ό κατήφορος;

Οί αριθμοί είναι αμείλικτοι.Οί συνολικές δαπάνες υγείας κατ’έτος στήν Ελλάδα σήμερα ώς ποσοστό τού ΑΕΠ ανέρχονται στό 9,2% καί εξ’αυτού τό 5,7% αφορά τίς δημόσιες δαπάνες.Τήν ίδια στιγμή στήν ΕΕ οί συνολικές δαπάνες είναι 10,9% καί εξ αυτών τό 8,9% είναι δημόσιες δαπάνες!!! Τί δέν καταλαβαίνουμε; Μάλλον οί κυβερνώντες μάς περνάνε γιά κουτούς.Ίσως γι αυτούς δέν είμαστε άνθρωποι αλλά εμπορεύματα καί θεωρούν ότι επ’αυτών έχουν αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα!!!Μάς αντιμετωπίζουν λές καί έχουμε τή ” σαμπρέλα τρύπια” καί πρέπει νά δώσουμε στούς κεχαγιάδες καί πανωπροίκια….

▪︎ Ερωτώ όλους αυτούς μέ τά κομματικά παραμορφωτικά γυαλιά πού είτε ανοήτως υπερθεματίζουν είτε αιδημόνως σιωπούν γιά τά όσα τραγικά συμβαίνουν στή δημόσια υγεία: έχουν μήπως νά πούν κάτι οί προφεσόροι καί οί λογής παρατρεχάμενοι γιά τό ότι ό ΕΟΠΥΥ έχει πάνω από 1000 μέρες!!! νά πραγματοποιήσει τίς οφειλόμενες  καταβολές στά δημόσια νοσοκομεία;Μπορούν νά πούν κάτι γιά τό ότι τά λεφτά πού έχουν καταβάλει οί ασφαλισμένοι γιά τήν υγεία τους, ή ανεκδιήγητη κυβέρνηση τά χρησιμοποιεί ώς ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ γιά νά καλύψει τίς δικές της μαύρες τρύπες καί νά κρύψει κάτω από τό χαλί τήν πρωτοφανή κακοδιαχείριση καί ανικανότητα;;;Έχουν νά πούν κάτι γιά τό ότι οί πολίτες εξαναγκάζονται γιά άλλη μία φορά νά βάλουν βαθειά τό χέρι στήν τσέπη ενώ είναι οί ίδιοι πού συνεισφέρουν μέ τή φορολογία στόν προυπολογισμό καί είναι οί ίδιοι πού πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές στόν ΕΟΠΥΥ;Είναι οί ίδιοι πού πληρώνουν γιά νά υπάρχει δωρεάν παιδεία καί αυτή καθημερινά κατεδαφίζεται,οί ίδιοι πού πληρώνουν γιά σιδηροδρομικές γραμμές καί τρένα καί αυτά αποδεικνύονται θανατηφόρα,οί ίδιοι πού πληρώνουν γιά κλειστούς αυτοκινητόδρομους πού μέ τό πρώτο χιόνι γίνονται ανοιχτές φυλακές γιά όσους τολμήσουν νά τούς χρησιμοποιήσουν…..
Είναι αδήριτη ανάγκη νά υπάρξει ή μέγιστη δυνατή κοινωνική αντίδραση απέναντι σέ όσα τραγικά επισυμβαίνουν στό χώρο τής δημόσιας υγείας.Είναι σέ τελευταία ανάλυση θέμα ζωής,θέμα αξιοπρέπειας! Καί άς μήν υπάρχει- πού δυστυχώς δέν υπάρχει- γιά τήν ώρα  πολιτική έκφραση ….
Τή ” φόλα” γιά τήν τρύπα στό τσαρούχι νά τήν αναζητήσουν αλλού τά καλόπαιδα τής Μητσοτάκης ΑΕ….Ή προίκα καταργήθηκε καί πανωπροίκια δέ δίνουμε.Άς σταθούμε επιτέλους όρθιοι! Μάς αντιμετωπίζουν σά ” χαλασμένους” αλλά ίσως βρεθούν σύντομα πρό οδυνηρών εκπλήξεων.Οί ευρωεκλογές τού Ιουνίου προσφέρονται γιά ένα τέλειο καλαφάτισμα!!!