ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΝΤΙΜΠΕΙΤ

ΕΚΛΟΓΕΣ  ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ  ΝΤΙΜΠΕΙΤ

ΦΩΤΟ: ANDREA BONETTI