Έρευνα της Public Issue: Είναι παρά πολλοί οι διεφθαρμένοι δικαστές, πολιτικοί και δημοσιογράφοι

Στο πλαίσιο του μηνιαίου Πολιτικού Βαρόμετρου για τον Φεβρουάριο 2023, η Public Issue ανέδειξε το πώς βλέπει η ελληνική κοινή γνώμη το μέγεθος της διαφθοράς σε μια σειρά από επαγγελματικές κατηγορίες όπως οι δικαστές, οι πολιτικοί και οι δημοσιογράφοι.

Όπως εντοπίζει η Public Issue: «Σε σύγκριση με το 2005, επιδείνωση της εικόνας διαφθοράς εμφανίζουν όλες ανεξαιρέτως οι κατηγορίες. Ωστόσο, μεγαλύτερη αύξηση στο μέγεθος της κοινωνικά προσλαμβανόμενης διαφθοράς καταγράφουν οι συνδικαλιστές, οι αστυνομικοί, οι δικηγόροι και οι δικαστές».

Όσον αφορά τους δικαστές, οι ερωτηθέντες απάντησαν στην ερώτηση «Σε γενικές γραμμές, θα λέγατε ότι στους δικαστές, οι διεφθαρμένοι είναι πάρα πολλοί, αρκετοί, λίγοι ή σχεδόν κανένας δεν είναι διεφθαρμένος;» ως εξής: Το 36% απάντησε «Πάρα πολλοί», το 39% «Αρκετοί», το 20% «Λίγοι» και το 2% «σχεδόν κανένας».

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα πάντα με την Public Issue, η ολοκληρωτικά απαξιωμένη εικόνα των πολιτικών, για τους οποίους η κοινή γνώμη πιστεύει, σε ποσοστό 71%, ότι οι διεφθαρμένοι στους κόλπους τους είναι «πάρα πολλοί» συμπληρώνεται με την επίσης καθολικά απαξιωμένη εικόνα των δημοσιογράφων, για τους οποίους το αντίστοιχο ποσοστό («πάρα πολλοί») καταγράφεται στο 64%, από μόλις 19% το 2005.