ΕΛΠΕ: Ιστορικά υψηλά παραγωγής και εξαγωγών το 2018

Με πωλήσεις αυξημένες κατά 22% στα 9,7 δις. ευρώ και με συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 296 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2018 για τον Ομιλο των ΕΛΠΕ, ενώ η εταιρεία θα διανείμει μέρισμα 0,75 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της.
Τα ισχυρά αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος οφείλονται κυρίως στην καλύτερη λειτουργία των διυλιστηρίων σε σχέση με το 2017, που αντιστάθμισαν μερικώς την αναμενόμενη πτώση στην κερδοφορία λόγω του δυσμενέστερου διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης σε σχέση με πέρυσι, όπως καταγράφεται με την υποχώρηση των ενδεικτικών περιθωρίων Μεσογείου και την ισχυροποίηση του ευρώ.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου, καθώς και τα ετήσια για το 2018. Tα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του 2018 ανήλθαν στα €730 εκατ. (-12%), με τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €296 εκατ. (-20%). Τα ισχυρά αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος οφείλονται κυρίως στην καλύτερη λειτουργία των διυλιστηρίων σε σχέση με το 2017, που αντιστάθμισαν μερικώς την αναμενόμενη πτώση στην κερδοφορία λόγω του δυσμενέστερου διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης σε σχέση με πέρυσι, όπως καταγράφεται με την υποχώρηση των ενδεικτικών περιθωρίων Μεσογείου και την ισχυροποίηση του ευρώ.

Συνολικά, σε μια από τις καλύτερες χρονιές ιστορικά από πλευράς επιδόσεων διυλιστηρίων, με υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων καθώς και αυξημένη υπερ-απόδοση, ο Όμιλος το 2018 κατέγραψε ιστορικά υψηλά σε παραγωγή με 15,5 εκατ. τόνους (+3%), καθώς και αυξημένες πωλήσεις με 16,5 εκατ. τόνους (+4%). Επιπλέον, οι εξαγωγές αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο στα επίπεδα ρεκόρ των 9,4 εκατ. τόνων, αναδεικνύοντας τη θέση του Ομίλου σαν έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά στα Δημοσιευμένα Αποτελέσματα, σύμφωνα με ΔΠΧΠ, τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα €215 εκατ. (-44%), καθώς έχουν επηρεαστεί αρνητικά, εκτός από την αποτίμηση των αποθεμάτων στο Δ’ Τρίμηνο, με σειρά από έκτακτες μη λειτουργικές προβλέψεις. Οι σημαντικότερες που επηρέασαν τα αποτελέσματα αφορούν τη λογιστική απομείωση της αξίας της ΔΕΣΦΑ, την πρόβλεψη για τις αυξημένες τιμές CO2, καθώς και άλλες προβλέψεις για μη λειτουργικά στοιχεία.

Η διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, η βελτίωση του ισολογισμού και η μείωσητων χρηματοοικονομικών εξόδων, οδήγησε το ΔΣ σε πρόταση διανομής το 2018  συνολικού μερίσματος 229,2 εκατ. € (€0,75/μετοχή)

Πέρα από την υψηλή κερδοφορία, το 2018 χαρακτηρίστηκε από την περαιτέρω βελτίωση του ισολογισμού του Ομίλου, με εξομάλυνση παλιών οφειλών προς προμηθευτές και σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδότησης. Ουσιαστική συνεισφορά σε αυτό είχε η ολοκλήρωση της πώλησης του 66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΣΦΑ από τους πωλητές ΤΑΙΠΕΔ (31%) και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (35%) στο κοινοπρακτικό σχήμα SENFLUGA, των Ευρωπαϊκών εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., καθώς και η είσπραξη του αναλογούντος τιμήματος των €284 εκατ. για την ΕΛΠΕ στο Δ’ τρίμηνο.

Εκτός από τα θετικά αποτελέσματα, το 2018 αποτέλεσε χρονιά κατά την οποία ο Όμιλος εστίασε σε θέματα ανταγωνιστικότητας, θέτοντας τις βάσεις για ένα πρόγραμμα ενίσχυσής της. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησαν πρωτοβουλίες που θα αποτελέσουν μέρος της στρατηγικής του Ομίλου τα επόμενα χρόνια, όπως ψηφιακός μετασχηματισμός, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών ρύπων, πρόγραμμα προμηθειών (BEST) και ανάπτυξη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω αποτελέσματα, την ισχυροποίηση του ισολογισμού, αλλά και τις θετικές προοπτικές του 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση για τη διανομή το 2018 συνολικού μερίσματος €229,2 εκατ., ήτοι €0,75 ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι, από το τελικό μέρισμα ύψους 0,5 ανά μετοχή, ποσό €0,25 ανά μετοχή αφορά έκτακτη διανομή από τα έσοδα της πώλησης ΔΕΣΦΑ. Το υπόλοιπο του τιμήματος της πώλησης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή δανείων και την περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Σημαντική μείωση διεθνών τιμών αργού στο Δ’ Τρίμηνο

Οι διεθνείς τιμές αργού κατέγραψαν σημαντική πτώση στο Δ’ Τρίμηνο, στα επίπεδα των $68/bbl για το Brent, με αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς οι τιμές κυμάνθηκαν μεταξύ $50-86/bbl, λόγω αύξησης παραγωγής κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης. Σε ό,τι αφορά συνολικά το έτος, η τιμή Brent ενισχύθηκε σημαντικά σε σχέση με πέρυσι στα $72/bbl κατά μέσο όρο.

Συνολικά, σε μια από τις καλύτερες χρονιές ιστορικά από πλευράς επιδόσεων διυλιστηρίων, με υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων καθώς και αυξημένη υπερ-απόδοση, ο Όμιλος το 2018 κατέγραψε ιστορικά υψηλά σε παραγωγή με 15,5 εκατ. τόνους (+3%), καθώς και αυξημένες πωλήσεις με 16,5 εκατ. τόνους (+4%). Επιπλέον, οι εξαγωγές αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο στα επίπεδα ρεκόρ των 9,4 εκατ. τόνων, αναδεικνύοντας τη θέση του Ομίλου σαν έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς στην Ελλάδα.

Η σημαντική μείωση περιθωρίων βενζίνης επηρέασε αρνητικά τα διεθνή περιθώρια τύπου FCC στη Μεσόγειο, που κατέγραψαν πτώση 13% και διαμορφώθηκαν στα $4,0/bbl, ενώ η ενίσχυση των περιθωρίων ντίζελ οδήγησε τα αντίστοιχα περιθώρια Hydrocracking στα $5,3/bbl, αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι. Ανάλογη ήταν η εικόνα για το μέσο όρο του 2018, με τα διεθνή περιθώρια τύπου FCC να κυμαίνονται κατά στα $5,0/bbl (-16%), και τα περιθώρια Hydrocracking στα $5,5/bbl (+5%).

Το δολάριο ενισχύθηκε περαιτέρω, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,14 δολάρια ανά ευρώ κατά μέσο όρο στο Δ’ Τρίμηνο, ενώ για το σύνολο του έτους το ευρώ ήταν ισχυρότερο σε σχέση με το 2017, στα 1,18 κατά μέσο όρο.

Μικρή αύξηση ζήτησης καυσίμων κίνησης. Διατήρηση θετικής πορείας στην αγορά αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων το 2018 ανήλθε στα 6,7 εκατ. τόνους, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 3% σε σχέση με το 2017, λόγω υποχώρησης στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης. Αντίθετα, η ζήτηση για καύσιμα κίνησης κατέγραψε μικρή αύξηση. Η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων ανήλθε στους 1,3 εκατ. τόνους (+11%), σημειώνοντας αύξηση για 6η συνεχή χρονιά, με τα ναυτιλιακά καύσιμα να κινούνται επίσης ανοδικά, κατά 4%, στους 2,9 εκατ. τόνους.

Επίτευξη στόχων χρηματοοικονομικής στρατηγικής, ισχυροποίηση ισολογισμού

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα το 2018 ανήλθαν στα €146 εκατ., καταγράφοντας πτώση 32% τα τελευταία 4 χρόνια, σαν αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού του Ομίλου, με αναχρηματοδοτήσεις τραπεζικών δανείων και ομολόγων για βελτίωση όρων και μείωση κόστους. Εντός του 2018 ολοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων ύψους €900 εκατ., με σημαντικά οφέλη στο κόστος, τη διάρκεια και την ευελιξία χρηματοδότησης.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA – επενδυτικές δαπάνες) διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα το 2018 και ανήλθαν στα €572 εκατ. και σε συνδυασμό με τα έσοδα από την πώληση της ΔΕΣΦΑ, οδήγησαν τον Καθαρό Δανεισμό στα €1,5 δισ. και το Συντελεστή Μόχλευσης στο 38%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών, επιτυγχάνοντας τους στόχους του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου.

Δήλωση του προέδρου και CEO, Eυστάθιου Τσοτσορού

«Η ισχυρή κερδοφορία του Ομίλου ΕΛΠΕ διατηρήθηκε και το 2018 παρά τους αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες, όπως η υποχώρηση ενδεικτικών περιθωρίων, η ισχυροποίηση του Ευρώ έναντι του 2017, η σημαντική πτώση των διεθνών τιμών αργού το Δ’ Τρίμηνο και η συνακόλουθη μείωση αξίας αποθεμάτων, αλλά και οι αυξημένες τιμές ρύπων CO2.

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA ανήλθαν στα €730 εκατ., διαμορφώνοντας τον μέσο όρο της 4ετίας 2015-2018 στα €763 εκατ. έναντι €350 εκατ. της περιόδου 2011-2014. Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη διατηρήθηκαν, επίσης, στο υψηλό επίπεδο των €296 εκατ., διαμορφώνοντας αντίστοιχα τον μέσο όρο των τελευταίων τεσσάρων χρόνων στα €300 εκατ., έναντι €63 εκατ. της προηγούμενης τετραετίας.

Η επίτευξη των ανωτέρω θετικών αποτελεσμάτων βασίσθηκε, σε μεγάλο βαθμό, στις ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις των διυλιστηρίων που επέτυχαν υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων, ρεκόρ παραγωγής 13,5 εκατ. τόνων και εξαγωγών 9,4 εκατ. τόνων, αλλά και ιστορικό υψηλό της τελευταίας δεκαετίας σε όγκους πωλήσεων, που ανήλθαν συνολικά σε 16,5 εκατ. τόνους.

Παράλληλα, το 2018 συνεχίστηκε η περαιτέρω εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής και η βελτίωση του ισολογισμού του Ομίλου. Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά €1.635 εκατ., ή ποσοστιαία κατά 26% έναντι του 2015. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €1.500 εκατ., ενώ ο συντελεστής μόχλευσης στο 38%, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών.

Επετεύχθη, επίσης, περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους που περιορίστηκε στα €146 εκατ. σημειώνοντας συνολική μείωση κατά 32% έναντι του 2014. Η σημαντική αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών στα €570 εκατ., σε συνδυασμό με τα έσοδα από την πώληση του ΔΕΣΦΑ, διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα για τον Όμιλο στη χρηματοοικονομική αγορά.

Οι ιδιαίτερα θετικές αυτές εξελίξεις και κυρίως, η εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής, η βελτίωση του ισολογισμού και η σταθεροποίηση ισχυρής κερδοφορίας στον Όμιλο για τέταρτο συνεχή χρόνο, έδωσαν τη δυνατότητα στο ΔΣ της εταιρείας να προτείνει για το 2018 τη συνολική διανομή μερίσματος €229,2 εκατ., ήτοι €0,75 ανά μετοχή.

Με στόχο την διατήρηση των συνολικών θετικών αποτελεσμάτων και την περαιτέρω βελτίωσή τους, ο Όμιλος σχεδίασε και υλοποιεί ένα πενταετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και βελτίωσης ανταγωνιστικότητας, με κύριους άξονες της στρατηγικής τον ενεργειακό μετασχηματισμό, τη δραστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτιστοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων.

Το Πρόγραμμα αυτό, σε συνδυασμό με το Πενταετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της περιόδου 2019-2023, εξασφαλίζει στον Όμιλο μια ενεργό και διεθνώς ανταγωνιστική παρουσία στον ενεργειακό τομέα της ΝΑ Ευρώπης.»

Δήλωση Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Ομίλου ΕΛΠΕ κ. Ανδρέα Σιάμισιη

«Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, παράλληλα με την ουσιαστική βελτίωση του ισολογισμού του Ομίλου το 2018, ενδυναμώνουν τη θέση μας σαν ένα από τους σημαντικότερους ενεργειακούς Ομίλους στην ευρύτερη περιοχή και μας επιτρέπουν να χαράξουμε απρόσκοπτα τη νέα Στρατηγική Ανάπτυξης της περιόδου 2019-2023, στην κατεύθυνση τόσο της ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας των βασικών μας δραστηριοτήτων, όσο και την επέκταση σε νέες.

Η κερδοφορία παρέμεινε υψηλή για άλλη μια χρονιά, με τα Συγκρίσιμα EBITDA να διαμορφώνονται στα €730 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €296 εκατ., αποδόσεις καλύτερες των αναμενομένων με βάση την επιδείνωση του περιβάλλοντος διύλισης,, καθώς η αύξηση της λειτουργικής διαθεσιμότητας των διυλιστηρίων μας σε σχέση με το 2017 και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα, οδήγησαν τη συνολική παραγωγή και τις πωλήσεις σε ιστορικά υψηλά, στα 15,5 εκατ. τόνους (+3%) και 16,5 εκατ. τόνους (+4%) αντίστοιχα.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργική κερδοφορία και πώληση της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σε συνδυασμό με τη μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων, οδήγησαν σε σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού κάτω από €1.5 δισ., με υποχώρηση του συντελεστή μόχλευσης στο 38%. Επιπλέον κατά το 2018 μετά την επιτυχή αναχρηματοδότηση τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων ύψους €900 εκατ., επετεύχθη βελτιωμένη δανειακή διάρθρωση με καλύτερους όρους και χαμηλότερο κόστος. Σημειώνεται ότι, εντός του 2019 αναμένεται περαιτέρω βελτίωση, με επιπρόσθετη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Αύξηση παρουσίασαν οι αποδόσεις προς τους μετόχους, με τα κέρδη ανά μετοχή να ανέρχονται σε €0,97 που σε συνδυασμό με την ουσιαστική βελτίωση του ισολογισμού του Ομίλου επέτρεψε στο ΔΣ να εισηγηθεί τη διανομή μερίσματος που, μαζί με την έκτακτη διανομή λόγω ΔΕΣΦΑ, ανήλθε σε €0,75 ανά μετοχή για το 2018 (€229 εκατ.), με τη συνολική μερισματική απόδοση να προσεγγίζει το 10%, επίπεδο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τόσο σε σχέση με το Ευρωπαϊκό κλάδο διύλιση, όσο και με την εγχώρια αγορά.

Ορόσημο για την ΕΛΠΕ αποτέλεσε η ολοκλήρωση της συναλλαγής για τον ΔΕΣΦΑ, ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από επτά χρόνια σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, η οποία ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου, για αξιοποίηση της θέσης του σε μη ελεγχόμενες συμμετοχές εκτός των βασικών του δραστηριοτήτων. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΔΕΠΑ, θα μας επιτρέψει να επαναπροσδιορίσουμε τη στρατηγική μας στον τομέα του Φυσικού Αερίου.

Στις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, εντάσσεται η ανάπτυξη και διείσδυση σε νέους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά και η αξιοποίηση με προσεκτικά βήματα των δυνατοτήτων στον κλάδο έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ακολουθώντας τις βέλτιστες, διεθνώς, περιβαλλοντικές προδιαγραφές, στο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου.

Σε ότι αφορά τις κύριες δραστηριότητές μας, υλοποιούμε όλες τις αναγκαίες προσαρμογές προκειμένου να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς, ενόψει των αλλαγών στις προδιαγραφές των ναυτιλιακών καυσίμων που θα ισχύσουν από το 2020. Παράλληλα, με στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες προχωρούμε στον Ψηφιακό και Ενεργειακό Μετασχηματισμό, στο πλαίσιο του Προγράμματος που έχουμε εκπονήσει για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η συνολική αύξηση κερδοφορίας από τις παραπάνω ενέργειες αναμένεται να ξεπεράσει τα $2 το βαρέλι. Τέλος, επαναπροσδιορίζουμε την στρατηγική μας σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να ενισχύσουμε την παρουσία μας έναντι του ανταγωνισμού. Η μετεγκατάσταση των δεξαμενών αποθήκευσης του Ομίλου στην Κύπρο, αλλά και η αναβάθμιση των πρατηρίων μας στο Μαυροβούνιο, συγκαταλέγονται σε αυτές τις κινήσεις.

Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα αυτής της χρονιάς, που δημιουργούν πρόσθετη αισιοδοξία και για το μέλλον, αντικατοπτρίζουν τη σημαντική συνεισφορά όλων των εργαζομένων του Ομίλου ΕΛΠΕ. Αντιμετώπισαν τις δυσκολίες της αγοράς και τις ειδικές συνθήκες που επηρεάζουν τη εταιρία με άριστο τρόπο και απέδειξαν -για άλλη μια φορά- ότι ο Όμιλος στέκεται πάνω σε ισχυρές βάσεις. Το δικό τους ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην προώθηση της νέας στρατηγικής και επέκτασης του Ομίλου, τόσο εντός Ελλάδας, αλλά και στις διεθνείς αγορές.»

Σημαντικές εξελίξεις

Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων, συνεχίζονται οι προγραμματισμένες περιβαλλοντικές μελέτες και ερευνητικές εργασίες στην παραχώρηση του Πατραϊκού κόλπου, ενώ έχουν ξεκινήσει αντίστοιχες εργασίες τόσο στο Block 2, όσο και στις χερσαίες περιοχές Άρτας – Πρέβεζας και ΒΔ Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΔΕΠΑ, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 49% των ΕΠΑ και ΕΔΑ Αττικής από την Attiki Gas (θυγατρική της Shell Gas BV), μετά τις σχετικές ρυθμιστικές εγκρίσεις. Σε συνδυασμό με την αποχώρηση από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και την πώληση της ΔΕΣΦΑ, αποσαφηνίζεται και αναδεικνύεται η θέση του Ομίλου ΔΕΠΑ στους τομείς εμπορίας και διανομής φυσικού αερίου.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων Δ’ Τριμ. / Έτους 2018 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Το Δ’ Τρίμηνο 2018, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €125 εκατ. (-4%), ενώ για το σύνολο του έτους 2018, τα αντίστοιχα κέρδη ανήλθαν στα €548 εκατ. (-14%).

Οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση στο Δ’ Τρίμηνο 2018 στα 4,1 εκατ. ΜΤ (+6%), παρά τη μικρή υποχώρηση της παραγωγής.

Ο Όμιλος συνεχίζει την προετοιμασία του εν όψει των αλλαγών στις προδιαγραφές των ναυτιλιακών καυσίμων το 2020, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, δοκιμάστηκαν με επιτυχία στο διυλιστήριο Ασπροπύργου νέοι τύποι αργού πετρελαίου από τις ΗΠΑ, διαφοροποιώντας περαιτέρω το μίγμα τροφοδοσίας των διυλιστηρίων.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ

Η αυξημένη καθετοποίηση μεταξύ της μονάδας προπυλενίου του διυλιστηρίου Ασπροπύργου και του εργοστασίου χημικών της Θεσσαλονίκης, καθώς και η αύξηση των πωλήσεων, βελτίωσαν τη λειτουργική κερδοφορία των Πετροχημικών, με τα Συγκρίσιμα EBITDA του Δ’ Τριμήνου να διαμορφώνονται στα €22 εκατ. (+9%).

ΕΜΠΟΡΙΑ

Τα Συγκρίσιμα EBITDA της Εμπορίας για το 2018 ανήλθαν σε €93 εκατ. (-13%).

Στην Εγχώρια Εμπορία, η πτώση της ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και η σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών που επηρέασαν την αποτίμηση αποθεμάτων, επηρέασαν αρνητικά τη συνεισφορά στα αποτελέσματα του Ομίλου, με τα Συγκρίσιμα EBITDA Δ’ τριμήνου να διαμορφώνονται στα €2 εκατ. (-79%).

Στη Διεθνή Εμπορία σημειώθηκε αύξηση όγκων πωλήσεων κατά 4%, που αντιστάθμισε εν μέρει τα αδύναμα περιθώρια στις αγορές των Βαλκανίων, που οδήγησαν τα Συγκρίσιμα EBITDA Δ’ Τριμήνου στα €10 εκατ. (-19%).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η συμμετοχή της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίπτωσης της συναλλαγής ΔΕΣΦΑ, ανήλθε στα €7 εκατ. στο Δ’ τρίμηνο.

Η επαναφορά του μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας για τις μονάδες φυσικού αερίου είχε θετική επίπτωση, με το EBITDA Δ’ Τριμήνου της Elpedison να ανέρχεται στα €15 εκατ. (+11%), παρά το αυξημένο κόστος Φ.Α. και δικαιωμάτων CO2.

Εκτός από τα θετικά αποτελέσματα, το 2018 αποτέλεσε χρονιά κατά την οποία ο Όμιλος εστίασε σε θέματα ανταγωνιστικότητας, θέτοντας τις βάσεις για ένα πρόγραμμα ενίσχυσής της. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησαν πρωτοβουλίες που θα αποτελέσουν μέρος της στρατηγικής του Ομίλου τα επόμενα χρόνια, όπως ψηφιακός μετασχηματισμός, βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και μείωση των εκπομπών ρύπων, πρόγραμμα προμηθειών (BEST) και ανάπτυξη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Διατήρηση υψηλής κερδοφορίας σε μια από τις καλύτερες χρονιές ιστορικά από πλευράς επιδόσεων διυλιστηρίων, με υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων και αυξημένη υπερ-απόδοση, ανακοίνωσαν απόψε τα Ελληνικά Πετρέλαια για το 2018.

Η διατήρηση υψηλής κερδοφορίας, η βελτίωση του ισολογισμού και η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, οδήγησε το ΔΣ σε πρόταση διανομής το 2018 μερίσματος 0,75 ευρώ ανά μετοχή (συνολικά 229,2 εκατ. ευρώ)

Ειδικότερα:

Πέρα από την υψηλή κερδοφορία, το 2018 χαρακτηρίστηκε από την περαιτέρω βελτίωση του ισολογισμού του Ομίλου, με εξομάλυνση παλιών οφειλών προς προμηθευτές και σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδότησης.
Ουσιαστική συνεισφορά σε αυτό είχε η ολοκλήρωση της πώλησης του 66% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΣΦΑ από τους πωλητές ΤΑΙΠΕΔ (31%) και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (35%) στο κοινοπρακτικό σχήμα SENFLUGA, των Ευρωπαϊκών εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., καθώς και η είσπραξη του αναλογούντος τιμήματος των €284 εκατ. για την ΕΛΠΕ ΕΛΠΕ -0,37% στο Δ’ τρίμηνο.

– Tα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA (προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) του 2018 ανήλθαν στα 730 εκατ. ευρώ (-12%), με τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα 296 εκατ. (-20%).

– Τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 215 εκατ. ευρώ (-44%), καθώς έχουν επηρεαστεί αρνητικά, εκτός από την αποτίμηση των αποθεμάτων στο Δ’ Τρίμηνο, με σειρά από έκτακτες μη λειτουργικές προβλέψεις. Οι σημαντικότερες παράμετροι που επηρέασαν τα αποτελέσματα αφορούν τη λογιστική απομείωση της αξίας της ΔΕΣΦΑ, την πρόβλεψη για τις αυξημένες τιμές CO2, κ.α.

Ο Όμιλος το 2018 κατέγραψε ιστορικά υψηλά σε παραγωγή με 15,5 εκατ. τόνους (+3%), καθώς και αυξημένες πωλήσεις με 16,5 εκατ. τόνους (+4%). Επιπλέον, οι εξαγωγές αυξήθηκαν στα επίπεδα ρεκόρ των 9,4 εκατ. τόνων.

«Τα ισχυρά αποτελέσματα του Ομίλου για το έτος οφείλονται κυρίως στην καλύτερη λειτουργία των διυλιστηρίων σε σχέση με το 2017, που αντιστάθμισαν μερικώς την αναμενόμενη πτώση στην κερδοφορία λόγω του δυσμενέστερου διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης σε σχέση με πέρυσι, όπως καταγράφεται με την υποχώρηση των ενδεικτικών περιθωρίων Μεσογείου και την ισχυροποίηση του ευρώ», σημειώνουν τα ΕΛΠΕ.

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων το 2018 ανήλθε στα 6,7 εκατ. τόνους, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 3% σε σχέση με το 2017, λόγω υποχώρησης στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης. Αντίθετα, η ζήτηση για καύσιμα κίνησης κατέγραψε μικρή αύξηση. Η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων ανήλθε στους 1,3 εκατ. τόνους (+11%), σημειώνοντας αύξηση για 6η συνεχή χρονιά, με τα ναυτιλιακά καύσιμα να κινούνται επίσης ανοδικά, κατά 4%, στους 2,9 εκατ. τόνους.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου των ΕΛΠΕ Ευστάθιος Τσοτσορός σημειώνει μεταξύ άλλων:

«Η ισχυρή κερδοφορία του Ομίλου ΕΛΠΕ διατηρήθηκε και το 2018 παρά τους αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες, όπως η υποχώρηση ενδεικτικών περιθωρίων, η ισχυροποίηση του Ευρώ έναντι του 2017, η σημαντική πτώση των διεθνών τιμών αργού το Δ΄ Τρίμηνο και η συνακόλουθη μείωση αξίας αποθεμάτων, αλλά και οι αυξημένες τιμές ρύπων διοξειδίου του άνθρακα.

Παράλληλα, το 2018 συνεχίστηκε η περαιτέρω εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής και η βελτίωση του ισολογισμού του Ομίλου. Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά 1.635 εκατ. ευρώ, ή ποσοστιαία κατά 26% έναντι του 2015. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1.500 εκατ., ευρώ ενώ ο συντελεστής μόχλευσης στο 38%, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών.

Επετεύχθη, επίσης, περαιτέρω μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους που περιορίστηκε στα 146 εκατ. ευρώ σημειώνοντας συνολική μείωση κατά 32% έναντι του 2014. Η σημαντική αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών στα 570 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με τα έσοδα από την πώληση του ΔΕΣΦΑ, διαμόρφωσαν ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα για τον Όμιλο στη χρηματοοικονομική αγορά.

Με στόχο την διατήρηση των συνολικών θετικών αποτελεσμάτων και την περαιτέρω βελτίωσή τους, ο Όμιλος σχεδίασε και υλοποιεί ένα πενταετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και βελτίωσης ανταγωνιστικότητας, με κύριους άξονες της στρατηγικής τον ενεργειακό μετασχηματισμό, τη δραστική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, παράλληλα με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βελτιστοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και τον εξορθολογισμό των λειτουργικών εξόδων.

Το Πρόγραμμα αυτό, σε συνδυασμό με το Πενταετές Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της περιόδου 2019-2023, εξασφαλίζει στον Όμιλο μια ενεργό και διεθνώς ανταγωνιστική παρουσία στον ενεργειακό τομέα της ΝΑ Ευρώπης.».