Η αριθμητική της κατάτμησης της Β΄ Αθήνας και της Αττικής

Τι λέει η Κάπα Research

Η κατάτμηση της Β Αθηνών και της περιφέρειας Αττικής δημιουργεί νέα δεδομένα στην κατανομή των εδρών στην Αττική αλλά και σε πολλές ακόμη εκλογικές περιφέρειες σε όλη τη χώρα, αλλά δεν επηρεάζει την δύναμη των κομμάτων στη Βουλή ούτε την αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος.

Tη διαπίστωση αυτή κάνει με ανάλυσή της η Κάπα Research με βάση τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015. Μια έδρα από την πρώην εκλογική περιφέρεια Αττικής (υπόλοιπο) μεταφέρεται λόγω της διάσπασής της σε δύο περιφέρειες στην Αχαΐα.  Από 15 έδρες που είχε η πρώην περιφέρεια Αττική οι δύο νέες Ανατολική και Δυτική Αττική έχουν 10 και 4 έδρες αντίστοιχα.

Βελτιώνεται χωρίς να λύνεται το θέμα της αντιπροσώπευσης αφού ανεβαίνει σημαντικά το εκλογικό μέτρο στις νέες περιφέρειες σε σχέση με ό,τι ίσχυε πριν. Στις νέες περιφέρειες της πρώην περιφέρειας Αττικής το δεύτερο κόμμα θα έχανε 2 έδρες μία λόγω μεταφοράς έδρας στην Αχαία και 1 λόγω τους τετραεδρικής περιφέρειας στη Δυτική Αττική. Εκεί το πρώτο κόμμα κερδίζει την έδρα από το δεύτερο.

Η κατάτμηση της Β’ Αθηνών δημιουργεί αλλαγές στη κατανομή των εδρών σε αρκετές περιφέρειες της επικράτειας λόγω της διαδικασίας εξομάλυνσης και απόδοσης του μπόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα. Μια πρώτη γενική επίπτωση είναι ότι μειώνονται οι πιθανότητες το δεύτερο κόμμα να βρεθεί χωρίς έδρα στις τετραεδρικές (περίπτωση νομού Χανίων) αφού αυξάνεται ο αριθμός των μεγάλων περιφερειών και επομένως η δυνατότητα απόδοσης εδρών στα μικρά κόμματα σε περιφέρειες με πάνω από 4 έδρες (μειώνεται το λεγόμενο πινγκ-πονγκ εδρών). Μια δεύτερη επίπτωση είναι ότι οι τριεδρικές κατανέμονται στα τρία πρώτα κόμματα της περιφέρειας.

Με την κατάτμηση μειώνεται ο ρόλος των media στην εκλογική αναμέτρηση και την ανάδειξη των βουλευτών. Στις νέες μικρότερες περιφέρειες είναι ευκολότερο στους υποψηφίους να έχουν αμεσότερη επαφή με το εκλογικό σώμα και να ευνοούνται από αυτό υποψήφιοι που δεν έχουν πρόσβαση και δεν εμφανίζονται συχνά στα τηλεοπτικά κανάλια.

Παράλληλα αυξάνεται ο ρόλος των social media αφού απαιτούνται «δίκτυα» περισσότερο τοπικού χαρακτήρα με αναφορά στην περιοχή εκλογής και αυτά είναι ευκολότερο να αναπτυχθούν μέσω των social media. Τέλος αυξάνεται η σημασία των τοπικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων αφού οι υποψήφιοι με ισχυρά δίκτυα με στελέχη της αυτοδιοίκησης αποκτούν κάποιο πλεονέκτημα.

Η λεγόμενη «κομματική επετηρίδα» δεν αρχίζει και τελειώνει όπως στο παρελθόν στη Β Αθηνών. Διαμορφώνονται μετά την κατάτμηση 16 μεγάλες «ισοδύναμες» περιφέρειες γεγονός που θα επιδράσει τόσο στη διαμόρφωση της κομματικής ηγεσίας όσο και στη σύνθεση του εκάστοτε υπουργικού συμβουλίου.

Οι περιφέρειες Λάρισας, Αχαϊας, Ηρακλείου, Αιτωλοακαρνανίας, Β’ Θεσσαλονίκης αλλά και περιφέρειες όπως η Εύβοια, η Μαγνησία και οι Σέρρες, Έβρος Καβάλα, Ιωάννινα κλπ. αποκτούν μεγαλύτερο ειδικό βάρος σχεδόν ισοδύναμο των μεγάλων περιφερειών της Αττικής και της Α Θεσσαλονίκης.