Η διάλυση του ΣΕΥΥΠ θα ευνοήσει τη διαφθορά

Του Βασίλη Βενιζέλου

12 Vassilis VenizelosΣτα σχέδια της κυβέρνησης φαίνεται ότι περιελήφθη λίαν προσφάτως, και για ακατανόητους λόγους, η διάλυση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ, με το πρόσχημα της συνένωσης κάποιων ελεγκτικών μηχανισμών. Η διάλυση του Σώματος, το οποίο είχε συστήσει ο πρώην υπουργός Υγείας, Αλέκος Παπαδόπουλος, ενέχει μια σειρά πολύ σοβαρών κινδύνων, τους οποίους αξίζει τον κόπο να υπενθυμίσουμε όσο είναι ακόμη καιρός.

Το ΣΕΥΥΠ είναι ένα απόλυτα εξειδικευμένο σώμα. Στελεχώνεται από επιστήμονες με εξειδίκευση στους ελέγχους στο χώρο της Υγείας, χώρος ο οποίος αποτελεί κοινή ομολογία ότι εμφανίζει την πιο ευρεία και βαθιά διαφθορά. Κάθε συνένωση του ΣΕΥΥΠ με άλλο σώμα θα εξαφανίσει την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση του Σώματος.

Η διάλυση του ΣΕΥΥΠ θα οδηγήσει σε δραστικό περιορισμό τους ελέγχους σε ιδιωτικές κλινικές, μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας και οργανισμούς, πολλοί εκ των οποίων ελέγχων βρίσκονται αυτήν την στιγμή σε εξέλιξη.

Η μεταφορά του ΣΕΥΥΠ από το υπουργείο Υγείας θα δηλώσει με τη βούλα την πλήρη πολιτική αδυναμία του αρμοδίου υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, να διατηρήσει και να αξιοποιήσει στο έπακρο τον πλέον ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό του υπουρργείου Υγείας.

Η «είδηση» για την διάλυση του ΣΕΥΥΠ έρχεται, ενώ κατά τους επόμενους μήνες αναμένεται ένα πλήθος πολύ σημαντικών πορισμάτων από το Σώμα, πορίσματα τα οποία αφορούν κατασπατάληση μεγάλων χρηματικών ποσών του δημοσίου από τον ιδιωτικό τομέα.

Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι η φημολογούμενη τοποθέτηση των υπό συνένωση Σωμάτων υπό κάποιον ειδικό γραμματέα κάποιου υπουργείου και όχι υπό κάποιον υπουργό της κυβέρνησης θα προκαλέσει μια σειρά διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων στους ελέγχους, εμπόδια τα οποία θα οδηγήσουν, με τη σειρά τους, σε έκδηλη δυσλειτουργία του συνόλου μηχανισμού.

Σε κάθε περίπτωση, θα ανέμενε κανείς από την κυβέρνηση την ενίσχυση και την υποστήριξη του ΣΕΥΥΠ, με την οργανωτική και την λειτουργική του αυτοτέλεια. Μία τυχόν βίαιη αποστελέχωση και διάλυση του Σώματος, καθώς και η αιφνιδιαστική αναστολή/διακοπή των εν εξελίξει πολύ σοβαρών ελέγχων, θα έχουν ως αποτέλεσμα την διαφυγή τυχόν παρανομούντων στον χώρο της Υγείας, αλλά και την στέρηση σημαντικών εσόδων για το δημόσιο.

Η διαπλοκή έχει ήδη στήσει χορό.