Η νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για την ασφάλεια.

Η Κομισιόν ενημερώνει

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την ευρωπαϊκή ατζέντα για την ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020 , τη στήριξη της συνεργασίας των κρατών μελών , την αντιμετώπιση των απειλών κατά της ασφάλειας και την ένταση των κοινών προσπαθειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.
Η ατζέντα καθορίζει τα συγκεκριμένα εργαλεία και τα μέτρα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το κοινό έργο . Αναλυτικά στο ακόλουθο λινκ:
http://ec.europa.eu/avservices/focus/index.cfm?sitelang=en&focusid=599