“Η σκηνοθεσία του δημόσιου προσώπου”- Νέο βιβλίο από τον Γ. Λακόπουλο

Ως το τέλος Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Καστανιώτη το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Γ. Λακόπουλου με τίτλο: “Η σκηνοθεσία του δημόσιου προσώπου”. Είναι ένας “οδηγός για πολιτικούς και πολιτευόμενους”.

Το βιβλίο διερευνά τη σχέση της πολιτικής με την επικοινωνία και τους κανόνες στους οποίους υπόκειται όποιος προσέρχεται για να δράσει στο δημόσιο χώρο. Αυτός ο χώρος είναι εξ αρχής σκηνοθετημένος και για να πετύχει τους στόχους του πρέπει να αυτοσκηνοθετηθεί.

Το βιβλίο επιχειρεί να απαντήσει σε συναφή ερωτήματα: Πού συναντώνται η Πολιτική και η Επικοινωνία και πώς αλληλοεπηρεάζονται; Πώς διαμορφώνεται το ύφος της δημοσίας παρουσίας;

Τι είναι η στρατηγική, τι είναι τα ΜΜΕ και πώς εκπαιδεύεται το δημόσιο πρόσωπο; Με ποιο τρόπο οι πολιτικοί μπορούν να διεκδικήσουν τον ρόλο του πρωταγωνιστή σε μια παράσταση στην οποία ο χρόνος αποφασίζει για όλα;

Είναι ένα εγχειρίδιο που θα κάνει πολιτικούς και πολιτευόμενους, αλλά και απλούς πολίτες, να αναθεωρήσουν όσα πίστευαν για την πολιτική και την επικοινωνία. Με πρόλογο του Λευτέρη  Κουσούλη και επίμετρο από τον Τάσο Μπιρσίμ