Μεγάλη δημοσκόπηση για την επανάσταση του 1821: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για Κολοκοτρώνη και κρυφό σχολειό

«Η αναχώρηση του εθελοντή», Ελαιογραφία του Α. Ζακέμ, 1837

Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών-Μάρκος Δραγούμης (ΚΕΦίΜ), στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού του προγράμματος με τίτλο «Διακόσια χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση», πραγματοποίησε μεγάλη πανελλαδική δημοσκόπηση «Πώς βλέπουν οι Έλληνες την Επανάσταση του 1821;» και τα αποτελέσματά της παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Η δημοσκόπηση διερευνά τις απόψεις των Ελλήνων για την Ελληνική Επανάσταση και συγκεκριμένα για θέματα όπως: Ποια εικόνα έχει η ελληνική κοινωνία σήμερα για το 1821; Πόσο καλά γνωρίζουν οι Έλληνες την ιστορία της Επανάστασης; Ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι ήρωες της Επανάστασης; Ποιες ξένες δυνάμεις θεωρείται ότι συνέβαλαν καθοριστικά στον Αγώνα; Τι πιστεύει το ελληνικό κοινό για τους μεγάλους μύθους γύρω από την Επανάσταση;

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία κυρίαρχη προσωπικότητα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 αναδεικνύεται με μεγάλη διαφορά ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (92,7%). Ακολουθεί ο Γεώργιος Καραϊσκάκης (63,1%). Η Μπουμπουλίνα, βρίσκεται στην πρώτη τριάδα ενώ η Μαντώ Μαυρογένους είναι ανάμεσα στους πλέον αναγνωρισμένους 10 πρωταγωνιστές της Επανάστασης.

Για τους Έλληνες το 1821 δεν ήταν μόνο μια εθνική επανάσταση καθώς περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες πιστεύουν ότι η Επανάσταση είχε και Κοινωνικά, Φιλελεύθερα και Θρησκευτικά χαρακτηριστικά.

Μεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι η Ρωσία ήταν η ξένη δύναμη με τη θετικότερη συμβολή στην Επανάσταση και ακολουθούν η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία.

Δείτε όλη τη Δημοσκόπηση για το 1821

ΑΠΟ ΤΟ THE CALLER