Νερόβραστο τό φαγητό…”

Του Βασίλη Κόκκα 

 

Ή καταθλιπτική πραγματικότητα είναι ότι ή κοινωνία μας μοιάζει μέ ένα άθροισμα ατόμων χωρίς καμιά συλλογική στόχευση….

Έξ ού καί ή πρωτοφανής κρίση αντιπροσώπευσης πού εκφράσθηκε μέ τή θηριώδη αποχή στίς εκλογές.Ή χώρα έχει γίνει παιδική χαρά…Τό κράτος δέν περνά απλά κρίση,καταρρέει…Οί συνέπειες θά είναι δραματικές!
Τό σημερινό καθεστώς τής εθελοδουλείας καί τής υποτέλειας,τής διαπλοκής καί τής κατασπατάλησης τών πόρων πρός όφελος  τών ημετέρων πιράνχας,τής μεθοδευμένης υπονόμευσης τής δημόσιας υγείας καί παιδείας,τής καταβαράθρωσης τού κράτους δικαίου,τής πρωτοφανούς διαχειριστικής ανικανότητας τών κυβερνώντων,τής ανεξέλεγκτης ακρίβειας στήν αγορά πού προσομοιάζει  μέ καθημερινή ληστεία καί τών σκανδάλων ών ούκ έστι αριθμός είναι αδήριτη ανάγκη νά αποκαθηλωθεί όσο πιό γρήγορα γίνεται…

Ή πατρίδα μας έχει ανάγκη επείγουσα τή σύμπλευση τού εθνικού μέ τό κοινωνικό!!!
Ένα σαφές,συγκεκριμένο καί δεσμευτικό σχέδιο μέ πατριωτικό χαρακτήρα γιά τήν παραγωγική ανασυγκρότηση καί τήν ολική επαναφορά τής κοινωνικής δικαιοσύνης καί αναδιανομής στό επίκεντρο τής άσκησης πολιτικής.Ένα πρόγραμμα μέ αιχμές,γωνίες καί κοινωνικές προτεραιότητες πού θά τό οριοθετούν ξεκάθαρα στόν αντίθετο από τή δεξιά πόλο τού πολιτικού συστήματος!Χωρίς
αστερίσκους,υποσημειώσεις καί υπεκφυγές.

Αυτό όμως μόνον εύκολο δέν είναι καί σίγουρα δέ μπορεί νά υπηρετηθεί από ασθενικές κομματικές ηγεσίες πού πρόδηλα δέν έχουν τή λάμψη,τήν παιδεία,τίς ιδέες καί τήν αναγκαία πείρα ούτε προφανώς από υπολείμματα γραφειοκρατικών ομάδων πού προσπαθούν νά βγούν στόν αφρό μπάς καί διασώσουν τό σαρκίον τους ενώ ό φυσικός τους χώρος είναι ό πάτος!!!Ούτε βέβαια από τίς αφθονούσες Μαρίες Αντουαννέτες τών βολεμένων τού κέντρου καί τής σαμπανιζέ αριστεράς πού ανερυθρίαστα σαλιαρίζουν μέ τή δεξιά όλα αυτά τά χρόνια καί βγάζουν από τό μπαούλο καί τή ναφθαλίνη τά δημοκρατικά λάβαρα όταν αυτό μπορεί νά εξυπηρετήσει ιδιοτελείς επιδιώξεις καί προσωπικές στοχεύσεις…..Θυμίζουν κάποιους γονείς πού επικαλούνται τόν μπαμπούλα γιά νά φάνε τα παιδιά τους….Δέν αντιλαμβάνονται όμως ότι τό φαγητό πού μαγειρεύουν καί προτείνουν είναι νερόβραστο!!!