Ο Αδωνης πληρώνει για ενέργεια πιο πολλά από όσα βγάζει…

Με 1.500 ευρώ τον μήνα καλείται να ζήσει η οικογένεια Γεωργιάδη σε μια μονοκατοικία 450 τ.μ. στο Μαρούσι…

Το ετήσιο κόστος ρεύματος και θέρμανσης της μονοκατοικίας του ξεπερνά, αδιευκρίνιστα, τα δηλωμένα εισοδήματά του

Ο αδιευκρίνιστος αντιπρόεδρος της Ν∆ και υπουργός Ανάπτυξης Αδωνης Γεωργιάδης πιάστηκε άλλη µια φορά µε τη γίδα στην πλάτη. ∆εν γίνεται να συντηρείς κατοικία 450 τ.µ. στο Μαρούσι για να στεγάζεις την οικογένειά σου και να δηλώνεις ότι ζεις ετησίως µε το ποσό των 18.641,75 ευρώ! ∆ιαιρούµενο δια 12 –όσοι δηλαδή είναι οι µήνες του χρόνου–, βγαίνει το µηνιαίο εισόδηµα των 1.553,49 ευρώ.

Για να καταλάβουµε το µέγεθος του αδιευκρίνιστου και αµετροεπούς υπουργού Ανάπτυξης αρκεί να αναφέρουµε ότι µόνο το ετήσιο ενεργειακό κόστος της µονοκατοικίας του το 2020 ξεπερνά κατά πολύ το ετήσιο διαθέσιµο ποσό από τα δηλωθέντα εισοδήµατά του. Μια µονοκατοικία 450 τ.µ. στο Μαρούσι απαιτεί για λογαριασµούς ρεύµατος τουλάχιστον 15.000 έως 20.000 ευρώ ετησίως, µαζί µε όσα πληρώνει ο καταναλωτής µέσω της ∆ΕΗ (δηµοτικά τέλη κ.λπ.).

Επιπρόσθετα, είτε µιλάµε για θέρµανση µέσω πετρελαίου είτε αναφερόµαστε στο φτηνότερο φυσικό αέριο, για ένα τέτοιο σπίτι που στεγάζει τέσσερις έως έξι ανθρώπους (ο Αδ. Γεωργιάδης, η σύζυγός του, τα δύο ανήλικα τέκνα τους και τα τέκνα από τον πρώτο γάµο της συζύγου του που ενίοτε κατοικούν µαζί του) δεν µπορεί να καταβάλλει ετησίως ποσό µικρότερο των 8.000 ευρώ. Αν λοιπόν αθροίσουµε, πάντα συντηρητικά, τη δαπάνη ετήσιας θέρµανσης και λογαριασµών ρεύµατος, εύκολα προκύπτει ότι µιλάµε για ποσό της τάξης των 20.000-22.000 ευρώ. Οµως ο Αδ. Γεωργιάδης µαζί µε τη σύζυγο και τα δύο ανήλικα τέκνα τους καλούνται να ζήσουν µε µόλις 18.641,75 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΟ DOCUMENTO