Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Φάκελος της Κύπρου

Του Γιαννάκη Ομήρου

Με αφορμή την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από  την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θεωρώ ότι είναι χρέος μου να υπομνήσω ότι ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας τερμάτισε την απαράδεκτη άρνηση των προκατόχων του να συμφωνήσουν σε παράδοση του υλικού του «φακέλου της Κύπρου» στην Κυπριακή Βουλή.

Δηλαδή τα πλήρη πρακτικά της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για την προδοσία της Κύπρου. Ιδού τα γεγονότα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περιόδου, μετά τη διερεύνηση του Φακέλου της Κύπρου, υπήρχε μια σκιά στις σχέσεις μεταξύ της Κυ­πριακής και της Ελληνικής Βουλής. Αιτία, η άρνηση της Βουλής των Ελ­λήνων να ανταποκριθεί στο αίτημα της Κυπριακής Βουλής και να της πα­ραδώσει το υλικό το οποίο είχε συλλέξει η «Εξεταστική των πραγμάτων Ε­πιτροπή» της Βουλής των Ελλήνων για την προδοσία της Κύπρου, παρά τις επανειλημμένες και έντονες οχλήσεις της Βουλής των Αντιπροσώπων. Μάλιστα, επί των ημερών του αείμνηστου Σπύρου Κυπριανού στην Προεδρία της Βουλής, είχε δημιουργηθεί κλίμα σοβαρής έντασης και δημόσιων αντεγκλήσεων με την Αθήνα για το θέμα αυτό.

Ευρισκόμενος στην Αθήνα το 2015, ως Πρόεδρος της Κυπριακής Βου­λής, όταν το αντίστοιχο αξίωμα στην Ελληνική Βουλή κατείχε η Ζωή Κων­σταντοπούλου, έθεσα ως στόχο να την πείσω για την ανάγκη να δοθεί τέρ­μα σε αυτή την ιστορική εκκρεμότητα. Πολύ διακριτικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, συμφωνήσαμε ότι το θέμα έπρεπε να λήξει.

Δεδομένου ότι σε κοινοβουλευτικά συστήματα τον καθοριστικό λόγο για τις σημαντικές αποφάσεις της Βουλής έχει ο πρωθυπουργός, επιδίωξα να συναντήσω τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Του εξήγησα ότι ήταν αδιανόητο να υπάρχουν οποιεσδήποτε αναστολές ή δισταγμοί στο να δοθεί στην Κύπρο το υλικό του Φακέλου, δεδομένου μάλιστα ότι οι όποιοι φόβοι για τυχόν διασάλευση των σχέσεων της Ελλάδας με τις ΗΠΑ είχαν ξεπεραστεί από δημόσιες τοποθετήσεις και ομολογίες Αμερικανών αξιωμα­τούχων. Ο Αλέξης Τσίπρας συμφώνησε. Κι έτσι, στις 21 Ιανουαρίου 2016, στην Αθήνα, προχωρήσαμε με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νί­κο Βούτση στη συνομολόγηση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, για την ψηφιο­ποίηση και παράδοση στον Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής ολόκληρου του συλλεγέντος υλικού από την «Εξεταστική των πραγμάτων Επιτροπή», για τον Φάκελο της Κύπρου.

Με αυτόν τον τρόπο τερματίστηκε μια ιστορική εκκρεμότητα, δεκαετίες μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή.