Ο Βενιζέλος και το κυβερνητικό «γίγνεσθαι»

«Η κυβέρνηση μέχρι τώρα έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και έχει κινηθεί με γρήγορους ρυθμούς»

Ποιος το λέει; Ο Ευάγγελος Βενιζέλος!

«Η κοινωνία ήθελε αισιοδοξία, να της δώσει κάποιος μια ελπίδα» είπε και κάρφωσε το Κινάλ:

«Υπάρχει ανακούφιση από την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών… γι’ αυτό έπρεπε όλες οι δυνάμεις που έβαλαν πλάτη στη διαχείριση της κρίσης και κατέβαλαν τεράστιο τίμημα να είναι νικητές/ νικήτριες και να έχουν συμμετοχή στο γίγνεσθαι».

Δε πειράζει! Θα βρεθεί τρόπος να έχει ο ίδιος συμμετοχή στο …»γίγνεσθαι»!