Πρόσεχε την οργή των υπομονετικών ανθρώπων…

Του Βασίλη Κόκκα 

Έχουμε αρνητική άποψη γιά τή μεθόδευση μέ τά ιδιωτικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στήν Ελλάδα. Αυτό όμως δέ σημαίνει επουδενί ότι θέλει κανείς νά συντηρείται τό άσυλο τών παραβατικών καί τών μπαχαλάκηδων ούτε τό άβατο πού έχουν διαχρονικά διαμορφώσει οί πανεπιστημιακές κλίκες καί οί νεολαίες μέ τίς κομματικές σκούφιες. Δέν είμαστε μέ μία ανώτατη εκπαίδευση υποταγμένη στήν ίντριγκα,στό φαβοριτισμό καί στή βία τού αμφιθεάτρου, ούτε μάς βρίσκει σύμφωνους ένα διάχυτο κλίμα συναλλαγής καί ευνοιοκρατίας όπου ή αξιοκρατία συχνά ποδοπατείται καί ή παραβατικότητα κάνει πάρτυ ενώ τά πανεπιστήμια βρίσκονται σέ οριακή κατάσταση.

Τόσα χρόνια έχουμε χορτάσει από πολιτικές καί κοινωνιολογικές αναλύσεις.Νισάφι πιά!
Βαρυστομαχιάσαμε…Δέ χρειαζόμαστε από πάνω ώς επιδόρπιο καί τό δούλεμα τής Μητσοτάκης ΑΕ ! Γιατί μάς δουλεύουν ψιλό γαζί οί ταλιμπάν τής εξυπηρέτησης τών επιχειρηματικών συμφερόντων τής ολιγαρχίας όταν ομιλούν γιά δήθεν αναβάθμιση τών Ελληνικών Πανεπιστημίων…

Μέ τίς μεθοδεύσεις τής “εταιρικής αριστείας” δέ διασφαλίζεται ή ποιότητα τών σπουδών ούτε πολύ περισσότερο προστατεύεται ή διεθνής αξία τών ελληνικών πτυχίων. Κάθε άλλο….Θά συνεχίσει τό πανεπιστήμιο νά είναι μία θεατρική σκηνή αυθαιρεσίας,αναξιοκρατίας καί κομματοκρατίας όπου εμφατικά θά απουσιάζει κάθε κουλτούρα ποιότητας καί αξιολόγησης σέ όλα τά επίπεδα… Μέ ευκαιρίες καί επιλογές μόνο γιά τούς ολίγους μοσχοαναθρεμμένους γόνους καί τούς κλώνους αυτών.Αυτή είναι ή καραδεξιά επένδυση στήν Παιδεία τού κ.Μητσοτάκη…..

Μεταρρύθμιση γιά αυτούς είναι νά κληρονομείται ή επαγγελματική ιδιότητα μέ τόν αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα!

Τό άρθρο 16 τού Συντάγματος είναι σαφές καί δέν επιδέχεται παρερμηνείες ακόμα καί από τούς συνήθεις ύποπτους ” διανοούμενους” πού τήν έχει φαίνεται ή μοίρα τους τήν προδοσία καί πρόθυμα περιφέρουν μία διατεταγμένη αισιοδοξία….Ό τρόπος όμως πού ή ολοκληρωτικών αντιλήψεων κυβερνητική πλειοψηφία ξεπέρασε τήν απόλυτη δεσμευτικότητα τού συγκεκριμένου άρθρου καί έγραψε τό Σύνταγμα στά παλιά της τά παπούτσια είναι επικίνδυνος καί φασιστικός!!! Άν κάτι είναι φασισμός στίς μέρες μας είναι ακριβώς αυτό.Ή κατάπτωση τών θεσμών,ή ωμή καταπάτηση τού συντάγματος πού τό κατάντησαν κουρελόχαρτο μέ τή ψήφο τους 158 επίορκοι βουλευτές,ή απροκάλυπτη παραβίαση καί ή μή εφαρμογή τών νόμων,ή προκλητική αδιαφορία τών κυβερνώντων γιά τίς ευαισθησίες,τίς αρχέγονες αρχές καί τίς αγωνίες τής κοινωνίας….

Δύσκολα θά συνεχίσει νά γίνεται ανεκτή ή έπαρση καί ή αλαζονεία τής δήθεν “αριστείας” πού προκλητικά μάς κουνάει καί τό δάκτυλο.Πάει πολύ οι πολιτικά βάρβαροι νά παραδίδουν δημοσία δαπάνη μαθήματα πολιτικής ορθότητας καί καθωσπρεπισμού σέ μία κοινωνία πού δυστυχώς,δύσκολα πλέον προφυλάσσεται από εκφυλιστικά ξενόφερτα υποδείγματα καί κινδυνεύει νά χάσει τό “μέτρον” καί τό ” μετριάζειν”,τήν ανοχή καί τήν επιείκεια,τήν αλληλεγγύη!

Σέ κάθε όμως περίπτωση,νά τό λάβουν σοβαρά υπόψη αρκετά κυβερνητικά στελέχη πού έχουν εθιστεί σέ υψιπετή πετάγματα εγωισμού, σέ πολιτικά παραληρήματα καί σέ παράνομες συμπεριφορές. Οί φασίστες  δέ μπορούν νά μιλούν γιά κοινωνικό εκφασισμό! Γιά νά μήν τρελαθούμε τελείως…