Στα αζήτητα η Ευρώπη

  Του Γιαννάκη Λ. Ομήρου

                                         

Σε μια μακρά προεκλογική εκστρατεία, στην οποία συζητήθηκαν πλειάδα θεμάτων, απουσίασαν, κατά τρόπο εκκωφαντικό, θέσεις και απόψεις για την οικογένεια στην οποία ανήκουμε. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις προοπτικές, τις ελπίδες, τους φόβους και τις προσδοκίες μας για την Ευρώπη, στην οποία είμαστε ισότιμο μέλος από το 2004. Και όμως. Οι αποφάσεις και οι πολιτικές που διαμορφώνονται στο ενωσιακό οικοδόμημα επηρεάζουν καθοριστικά το Κυπριακό Κράτος, αλλά και την καθημερινή ζωή κάθε Κύπριου – Ευρωπαίου πολίτη.

Ιδιαίτερα η οικονομική κρίση που έπληξε τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη έχει αναδείξει στο επίκεντρο ένα πανευρωπαϊκό προβληματισμό για το μέλλον της Ε.Ε. Άρα και για το δικό μας μέλλον.

Αναμφίβολα τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολλά, η ειρήνη, η διεύρυνση, η δημοκρατική σταθερότητα, η αύξηση της ευημερίας, η συνοχή των κρατών – μελών, η ελευθερία της διακίνησης, η κοινή αγορά και το κοινό νόμισμα και η προοδευτική κοινωνική και περιβαλλοντική νομοθεσία.

Όμως η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Τον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό, τις διευρυνόμενες ανισότητες στην Ευρώπη και τον κόσμο, τις κλιματολογικές αλλαγές και τις ενεργειακές ανάγκες. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει επίσης κρίσιμα πολιτικά διλήμματα  ως προς το πώς θα διαχειριστεί αυτές τις προκλήσεις.

Η Ευρώπη ποτέ δεν κέρδισε με το να παραμένει ακίνητη και αμήχανη και θα χάσει ολοκληρωτικά αν δεν αποδειχθεί ικανή να απαντήσει αποτελεσματικά στις ανάγκες και τις προκλήσεις ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου κόσμου. Οι αλλαγές είναι επιταγή. Και είναι και δικό μας καθήκον να πρωταγωνιστήσουμε για την προώθηση αυτών των αλλαγών.

Να τοποθετηθούμε πάνω στο κεφαλαιώδες ζήτημα. Πιστεύουμε ότι η κοινωνική οικονομία της αγοράς αποτελεί μια δυνατότητα πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομηθεί το μέλλον; Τα κράτη πρόνοιας στην Ευρώπη αποτελούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα και όχι βάρος από το οποίο πρέπει να απαλλαγούμε; Πιστεύουμε ότι οι κοινές μας αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αποτελούν τις ορθές αρχές για να αντιμετωπίσουμε το μέλλον; Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη των 27 είναι μια δύναμη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος;

Μια νέα κοινωνική Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει την πολιτική φιλοδοξία της Ε.Ε. – μια νέα εξόρμηση για μια κοινή προσπάθεια, για ανανέωση και αναζωογόνηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού μοντέλου.

Η Ευρώπη χρειάζεται νέες πολιτικές που θα κατοχυρώνουν τη δυνατότητα συμμετοχής, συνεισφοράς και ωφελημάτων από το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα . Χρειαζόμαστε οικονομική ανάπτυξη και νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, νέες και καλύτερες μορφές κοινωνικής προστασίας και δικαιωμάτων, ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας, ίσες ευκαιρίες, προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης, νέους τρόπους υποστήριξης της οικογένειας και των εργαζομένων. Εάν επιτύχουμε τις σωστές επιλογές μπορούμε να αποφύγουμε την αποτυχία και τα αδιέξοδα και αντί αυτού να κερδίσουμε την αποδοχή των Ευρωπαίων πολιτών και να δώσουμε ελπίδα στους πολίτες όλου του κόσμου.

Για να οικοδομήσει αυτή την προοπτική η Ε.Ε. πρέπει να εργαστεί περισσότερο εντατικά και αποτελεσματικά όσο ποτέ, για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

  • Για να επιτύχει την καταπολέμηση της φτώχειας, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, πλήρη απασχόληση, οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή περιλαμβανομένης ισχυρότερης οικονομικής συνεργασίας και μεταρρυθμίσεων.
  • Για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.
  • Για τη σταθερότητα, την ειρήνη και την ευημερία με την υποδοχή περισσότερων Ευρωπαϊκών Εθνών στους κόλπους της Ε.Ε. και με την προαγωγή πιο στενών δεσμών με τις γειτονικές χώρες.
  • Για την ανακοπή του φαινομένου των αλλαγών των κλιματολογικών συνθηκών, για την προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα για τη διασφάλιση βιώσιμης και επαρκούς ενέργειας για την Ευρώπη.
  • Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των αιτίων της, της παράνομης μετανάστευσης με πλήρη συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα.
  • Με την προώθηση επιτυχούς ενσωμάτωσης των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.
  • Με το να αναδειχθεί η Ε.Ε. δύναμη ειρήνης, διαπολιτισμικού διαλόγου, ανάπτυξης και δημοκρατίας και με το να μιλά με μία ισχυρή, ενιαία φωνή στις διεθνείς υποθέσεις.
  • Με την κατοχύρωση  ασφάλειας για τα μέλη της Ε.Ε. και των πολιτών της.

Και για την επίτευξη αυτών των στόχων χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη πολιτικά Ευρώπη, όχι μια αδύνατη Ευρώπη.

Και το τελευταίο αλλά όχι έσχατο.

Η Ε.Ε πρέπει να έχει ορατό, αποφασιστικό και καθοριστικό ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή. Ως πρωταγωνιστής και όχι ως ουραγός των Πολιτικών της υπερατλαντικής δύναμης. Η στάση της στη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, παρ’ ότι απολύτως ορθή σε επίπεδο αρχών του διεθνούς δικαίου, υπήρξε ελλειμματική ως προς τις επιβαλλόμενες πρωτοβουλίες για  επίτευξη εκεχειρίας και ειρηνικής λύσης μέσω διαπραγματεύσεων.

  Πρώην Προέδρου Βουλής των Αντιπροσώπων