Τέλη περιαγωγής: Όχι άλλοι φουσκωμένοι λογαριασμοί.

Η Κομισιον ενημερώνει*


Όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε άλλη χώρα της ΕΕ –για να τηλεφωνήσετε, να στείλετε μηνύματα ή να συνδεθείτε στο διαδίκτυο– υπάρχει ένα όριο στην τιμή που μπορεί να σας χρεώσει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας.
Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η λεγόμενη “ευρωχρέωση” επιβάλλει ανώτατα όρια στη χρέωση αυτών των υπηρεσιών – ώστε να μπει ένα τέλος στις υπερβολικές τιμές.
Τα ανώτατα τέλη για κλήσεις, μηνύματα και χρήση του διαδικτύου (“κατέβασμα” δεδομένων) είναι τα εξής:
1η Ιουλίου 2012 1η Ιουλίου 2013 1η Ιουλίου 2014
Εξερχόμενες φωνητικές κλήσεις (ανά λεπτό) €0.29 €0.24 €0.19
Εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις (ανά λεπτό) €0.08 €0.07 €0.05
Εξερχόμενα γραπτά μηνύματα (ανά SMS) €0.09 €0.08 €0.06
Χρήση του διαδικτύου (“κατέβασμα” δεδομένων, ανά MB*) €0.70 €0.45 €0.20
* Το ανώτατο όριο είναι ανά MB, αλλά η χρέωσή σας θα γίνει ανά Kilobyte-Τιμές χωρίς ΦΠΑ.

Αυτές οι ανώτατες επιτρεπόμενες τιμές ισχύουν για όλους, εκτός αν έχετε επιλέξει κάποιες ειδικές υπηρεσίες ή πακέτα. Ωστόσο, οι εταιρείες τηλεφωνίας μπορούν να προσφέρουν φθηνότερες τιμές. Γι’ αυτό αξίζει να ψάχνετε για καλές προσφορές.
Για περισσότερες πληροφορίες σε θέματα που αφορούν την κάθε χώρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή .
Ενημέρωση για τις τιμές
Κάθε φορά που αλλάζετε χώρα εντός της ΕΕ, η εταιρεία σας πρέπει να σας ενημερώνει με γραπτό μήνυμα για τις τιμές των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, των μηνυμάτων και της χρήσης του διαδικτύου (“κατέβασμα” δεδομένων) στη χώρα της ΕΕ όπου βρίσκεστε.
Προστασία από “εξωφρενικούς” λογαριασμούς
Για να αποφύγετε τους “φουσκωμένους” λογαριασμούς, έχει τεθεί ανώτατο όριο όσον αφορά τον όγκο των δεδομένων που μπορείτε να “κατεβάσετε” από το κινητό σας ανά τον κόσμο: 50 ευρώ (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα), εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικό όριο με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Θα λαμβάνετε επίσης προειδοποίηση όταν φθάνετε στο 80% του ορίου που έχετε συμφωνήσει.

Παράδειγμα.Η Άνικο από την Ουγγαρία χρησιμοποιεί πολλές εφαρμογές στο “έξυπνο” κινητό της: υπηρεσίες ροής μουσικής, κοινωνικής δικτύωσης, για να επικοινωνεί με τους φίλους της, και διαδικτυακό χάρτη για να βρίσκει εστιατόρια. Όταν ήταν σε διακοπές στην Ελλάδα, ξέχασε να απενεργοποιήσει τις αυτόματες ενημερώσεις στο έξυπνο τηλέφωνό της. Τώρα δεν πρέπει πλέον να ανησυχεί μήπως της έλθει κάποιος “φουσκωμένος” λογαριασμός: αν δεν έχει κάνει διαφορετική συμφωνία με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ισχύει αυτόματα το ανώτατο όριο των 50 ευρώ για περιαγωγή δεδομένων μέσω του κινητού της (συν τον ΦΠΑ).
Χρειάζεστε βοήθεια;
Εάν πιστεύετε ότι η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παραβίασε τα δικαιώματά σας όσον αφορά τις τιμές και τους όρους παροχής υπηρεσιών περιαγωγής:
• επικοινωνήστε με τον πάροχο /πωλητή επισημαίνοντας τα δικαιώματά σας και τις δικές τους υποχρεώσεις και ζητήστε τους να λύσουν το πρόβλημα προτού αναγκαστείτε να προχωρήσετε σε περαιτέρω ενέργειες.
• Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις απαντήσεις του παρόχου σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες εθνικές αρχές . Αυτές θα μπορέσουν ίσως να επιλύσουν τη διαφορά. Σε πολλές περιπτώσεις, έχουν θεσπίσει ειδικές διαδικασίες για τη δίκαιη και ταχεία επίλυση διαφορών. Μπορείτε να υποβάλετε σ’ αυτές καταγγελίες που αφορούν τους όρους και προϋποθέσεις, την ποιότητα της εξυπηρέτησης, τη πρόσβαση σε δίκτυα και υπηρεσίες, όπως τις υπηρεσίες περιαγωγής.

Παράδειγμα.Μην επιτρέπετε στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας να σας χρεώνει υπερβολικά
Επιστρέφοντας από τις διακοπές της στην Ιταλία, η Μπίργκιτ από τη Δανία έλαβε έναν υψηλό λογαριασμό γιατί χρησιμοποιούσε το “έξυπνο” κινητό της για να επικοινωνεί με φίλους της μέσω διαδικτύου ενόσω έκανε διακοπές. Επικοινώνησε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας επισημαίνοντας τα ανώτατα όρια και τις τιμές που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ζήτησε να επανεξεταστεί το ύψος της χρέωσης. Η εταιρεία της προσάρμοσε ανάλογα τα τέλη και της έστειλε νέο λογαριασμό.

Ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ και τα δικαιώματά σας:
Καλέστε στον δωρεάν αριθμό 0080067891011
από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ / εργάσιμες ημέρες, ώρα 09:00 – 18:00 / σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
Ηλεκτρονικά μηνύματα
Γράψτε το ερώτημά σας– σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Δώστε όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες και βεβαιωθείτε ότι συμπεριλάβατε τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας σας.
Συνήθως, λαμβάνετε απάντηση μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες (για περίπλοκα ερωτήματα ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος).
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/index_el.htm
Πηγή πληροφοριών: Europa.eu