Novartis: Ρήξη με τη Λογική και με την Ηθική η κομματική “ερμηνεία” του Συμβιβασμού

Του Ραφαήλ Μεν. Μαϊόπουλου
  1.     Στις 2.7.2020 δημοσιεύτηκε στην “Καθημερινή” με τίτλο “Η Novartis, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης” η πιο κάτω επιστολή:“Προκαλούν τη λογική οι απόπειρες κάποιων πολιτικών και δημοσιογράφων να μας πείσουν ότι οι, προσφάτως δημοσιευμένες στην αγγλική γλώσσα, αποφάσεις τριών Αρχών των ΗΠΑ για το σκάνδαλο Novartis αποδεικνύουν την ανάμειξη πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο αυτό.Στις αποφάσεις αυτές –της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission), του υπουργείου Δικαιοσύνης (Department of Justice) και του Πρωτοδικείου Νέας Υερσέης (US District Court of New Jersey)– καταγράφεται με απόλυτη σαφήνεια ότι: Το σχέδιο της Novartis να παράσχει ‘ανάρμοστα πλεονεκτήματα και αντικείμενα αξίας’ και ‘ανάρμοστες πληρωμές’ αφορούσε στους ‘παρόχους υγειονομικής περίθαλψης’, ‘περιλαμβανομένων των υπαλλήλων των κρατικών νοσοκομείων και κλινικών που ελέγχονται από το κράτος’ (‘Novartis Greece engaged in a scheme to corruptly provide improper benefits and things of value to ‘Health Care Provider’s’ (HCPs), including employess of state-owned and state-controlled hospitals and clinics’). Αυτοί οι ‘πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης’ ήσαν οι αποδέκτες αυτών των ‘ανάρμοστων πλεονεκτημάτων και αντικειμένων αξίας’ και των ‘ανάρμοστων πληρωμών’.– Ιδιώτες απασχολούμενοι από αυτά τα νοσοκομεία και αυτές τις κλινικές ήσαν ‘ξένοι αξιωματούχοι’ (‘Individuals employed by these hospitals and clinics were ‘foreign officials’ within the meaning of the FCPA, 15 U.S.C. § 78dd-3(f)(2)(A)’. Στις ως άνω αποφάσεις ούτε οι όροι ‘υπουργός’, ‘υφυπουργός’, ‘γενικός γραμματέας’, ‘μέλος της κυβέρνησης’ υπάρχουν ούτε αναφορά σε έγγραφα του FBI με ονόματα υπουργών, υφυπουργών… γίνεται. (Οι Αρχές των ΗΠΑ που εξέδωσαν τις αποφάσεις αυτές έκαναν το λάθος να μην αναζητήσουν τα έγγραφα αυτά του FBI από εκείνους τους Ελληνες πολιτικούς και δημοσιογράφους που επέμεναν να μας διαβεβαιώνουν για την ύπαρξή τους!)Οι απόπειρες αυτές ίσως να μην είχαν αποτολμηθεί, αν είχε έγκαιρα δοθεί στη δημοσιότητα η επίσημη μετάφραση των περί ων ο λόγος αποφάσεων.Ραφαήλ Μεν. Μαϊόπουλος-Πρώην γενικός διευθυντής Οικονομικών ΔΕΗ”

2.             Στις 8.7.2020 δόθηκε στη δημοσιότητα η επίσημη μετάφραση, από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος,του Εξωδικαστικού Συμβιβασμού της Novartis  με τις Αρχές των ΗΠΑ(του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Γραφείου του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Νιου Τζέρσεϊ) στις 25.6.2020

Στη επίσημη αυτή μετάφραση διαβάζουμε:  

(α) Στο τμήμα “Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας, Ελληνικές Οντότητες και Αλλοδαποί Αξιωματούχοι”.  

 Η Ελλάδα κατέχει και λειτουργεί νοσοκομεία και κλινικές κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου, και τα εν λόγω νοσοκομεία και κλινικές ασκούν κρατική λειτουργία.

Τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε αυτά τα νοσοκομεία και κλινικές ήταν ‘αλλοδαποί αξιωματούχοι’ υπό την έννοια του νόμου FCPA” (σελ. 30 και 56).  

 Ο ‘Έλληνας ΠΥΥ 1’, φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή στον Τομέα Καταπολέμησης Απάτης και το Γραφείο, ήταν πάροχος υπηρεσιών υγείας (ΠΥΥ), υπάλληλος της Κλινικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού Κράτους, και ‘αλλοδαπός αξιωματούχος’ υπό την έννοια του νόμου FCPA” (σελ. 30 και 57).

(β) Στο τμήμαΕπισκόπηση των Παράνομων Σχεδίων.

Η Novartis Hellas εσκεμμένα και σκόπιμα συνωμότησε και συμφώνησε να παρέχει διεφθαρμένως ανάρμοστα οφέλη και είδη αξίας σε υπαλλήλους νοσοκομείων και κλινικών κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου στην Ελλάδα (‘Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας Ελληνικού Κράτους – ΠΥΥ’) και άλλους ΠΥΥ στην Ελλάδα … (σελ. 30 και 57 ).

(γ) Στο τμήμαΣυνωμοσία  για την παραβίαση των διατάξεων κατά της δωροδοκίας του νόμου FCPA”.

– Η Novartis Hellas προέβη με διεφθαρμένο τρόπο σε πράξεις για προώθηση προσφοράς, υπόσχεσης πληρωμής και εξουσιοδότησης για χορήγηση ειδών αξίας σε αλλοδαπό αξιωματούχο και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, (…), και όντως προσφέρθηκε, δόθηκε και υποσχέθηκε σε αλλοδαπό αξιωματούχο με σκοπό (…) να πειστεί ο εν λόγω αλλοδαπός αξιωματούχος να χρησιμοποιήσει την επιρροή του ενώπιον αλλοδαπής κυβέρνησης και υπηρεσιών και οργάνων αυτής προκειμένου να επηρεαστούν πράξεις και αποφάσεις της εν λόγω κυβέρνησης και υπηρεσιών και οργάνων αυτής, ώστε να συνδράμουν τη Novartis Hellas προκειμένου να εξασφαλιστεί ή να διατηρηθεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή να κατευθυνθεί επιχειρηματική δραστηριότητα προς τη Novartis Hellas” (σελ. 66).

 Τρόπος και Μέσα της Συνωμοσίας. Η Novartis Hellas (…) “χρηματοδοτούσε Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας (ΠΥΥ) του Ελληνικού Κράτους για να παρακολουθούν διεθνή συνέδρια ως μέσο δωροδοκίας και άσκησης διεφθαρμένης επιρροής…” (σελ. 67).

3.             Όταν στις 73 σελίδες του Εξωδικαστικού Συμβιβασμούβλέπειςνα μην υπάρχει ουδείς ισχυρισμός  για δωροδοκία πολιτικών στην Ελλάδα, να μην υπάρχει ούτε μία αναφορά σε κυβερνητικό αξιωματούχο ή σε άλλο πολιτικό (ενώ υπάρχουν19 αναφορές σε “Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας του Ελληνικού Κράτους“, 26 σε “Παρόχους Υπηρεσιών Υγείας (ΠΥΥ)“, 9 σε συγκεκριμένο “Έλληνα Πάροχο Υπηρεσιών Υγείας 1”,  

Όταν στο κείμενο αυτό βλέπεις να ορίζεται πως “αλλοδαποί αξιωματούχοι” είναι “Πάροχοι Υπηρεσιών Υγείας” και “φυσικά πρόσωπα που εργάζονται σε νοσοκομεία και κλινικές” που είναι “κρατικής ιδιοκτησίας και ελέγχου” και να μην υπάρχει ούτε μία σημείωση ότι στους “αλλοδαπούς αξιωματούχους” περιλαμβάνονται και κυβερνητικοί αξιωματούχοι ή άλλοι πολιτικοί,Όταν, κε Κατρούγκαλε, ενώ δηλώνεις, “για όσους ακόμη αναμασούν τα περί ‘σκευωρίας'”, πως “ο συμβιβασμός της Novartis έγινε δυνάμει του αμερικανικού νόμου Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), που θεσπίστηκε το 1977 για την τιμωρία ‘πληρωμών σε ξένους κυβερνητικούς αξιωματούχους’ “, αποσιωπάς πως ο συμβιβασμός που έγινε  δυνάμει αυτού ακριβώς του νόμου δεν διαπιστώνει“πληρωμές σε έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους”, Όταν, σε κομματική Ανακοίνωση στις 8 Ιουλίου, από τα (ως άνω, στην παρ. 2 (γ)) αναφερόμενα του κειμένου του Συμβιβασμού, για παροχές σε “αλλοδαπό αξιωματούχο” με σκοπό να επηρεαστεί η “αλλοδαπή κυβέρνηση”,συμπεραίνειςπως…“η Novartis παραδέχεται ότι διέφθειρε την κυβέρνηση Σαμαρά…”! Όταν έτσι συμπεριφέρεσαι, το μόνο που καταφέρνεις είναι να έρχεσαι φανερά σε ρήξη όχι μόνο με τη Λογική αλλά και με την Ηθική!

Από τους ΑΝΤΙΛΟΓΟΥΣ (www.antilogoi.gr)