Απίστευτο: Ο Κυριάκος δεν είχε δικαίωμα να πειράξει τα σύμβολα της ΝΔ!

Πώς δεν το πήρε είδηση ο Βαγγέλης Αντώναρος; Ποιο πράγμα; Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άλλαξε το έμβλημα της ΝΔ αυθαίρετα και αντικαταστατικά.  Χωρίς να έχει δικαίωμα να το κάνει με προσωπική του απόφαση- ούτε καν με απόφαση κομματικού οργάνου.  Απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.  Ας δούμε τι λένε τα χαρτιά:

Το άρθρο 2 του Καταστατικού αναφέρει στη μια και μόνη παράγραφο: «Το κόμμα εδρεύει την Αθήνα. Έμβλημα του κόμματος είναι το εικονιζόμενο και περιγραφόμενο στο παράρτημα 1- το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Καταστατικού».

Πάμε λοιπόν στο Παράρτημα 1 και διαβάζουμε τη λεπτομερή περιγραφή του εμβλήματος- όπως το ξέραμε ως τώρα. Με κάθε λεπτομέρεια και χωρίς καμία ασάφεια.

Για να μη συμβεί αυτό, που συνέβη τώρα, το παράρτημα του Καταστατικού έχει και δεύτερο άρθρο που προαναφέρει ότι το έμβλημα είναι εγκεκριμένη συνέχεια του αρχικού με τον πυρσό. Δεν λέει πουθενά ότι όποιος θέλει μπορεί να αλλάξει. Ούτε αναφέρεται κάτι σχετικό στις αρμοδιότητες του προέδρου στο άρθρο 18 του Καταστατικού.

Συμπέρασμα: Ο Μητσοτάκης και το επιτελείο του έκαναν του κεφαλιού τους. Μόνο που το έκαναν αντικαταστατικά και αυθαίρετα. Να δούμε αν θα υπάρξει στέλεχος που θα ζητήσει σεβασμό και αυστηρή τήρηση του Καταστατικού . Ήτοι ακύρωση του νέου  – πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμένα- εμβλήματος…