Αριστερο-ηγεμονικά 4

 Γράφει ο Λάνσελοτ

Ένας συνετός ηγεμόνας δεν πρέπει να κρατάει το λόγο του όταν κάτι τέτοιο στρέφεται εναντίον του .. Μακιαβέλι- Ο ηγεμόνας σελ.96.

Γι΄αυτό πρέπει να έχει μια ψυχή διατεθειμένη να στρέφεται όπως τον σπρώχνουν οι άνεμοι της τύχης και οι αλλαγές των καταστάσεων. Σελ.98.

Αναρωτιέμαι ποια είναι τα όρια, η κόκκινη γραμμή ανάμεσα στις σκοπιμότητες (όπως κι αν αυτές επενδύονται οικονομικά, πολιτικά, ιδεολογικά) και την πολιτική ηθική.

Ως ποιο σημείο δηλαδή μπορεί ένας ηγέτης να είναι αναξιόπιστος και ασυνεπής στο όνομα (ή και στο πρόσχημα) της στάθμισης (πραγματικής ή και κατασκευασμένης) κινδύνων.

Η άποψή μου είναι ότι η πολιτική ηθική είναι μια πράξη που στο τέλος θα σε βγάλει σε απάνεμο λιμάνι.

Αντίθετα η σκοπιμότητα και ο αριβισμός μόνο σε καταστροφή μπορεί να σε οδηγήσουν (προσωπική και ευρύτερη).