Δημ. Αβραμόπουλος: Η ενίσχυση του Συστήματος Πληροφοριών Σέγκεν

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για την τελική συζήτηση επί των τριών προτάσεων για την ενίσχυση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν. Η συμφωνία που επετεύχθη είναι αποτέλεσμα εντατικών προσπαθειών. Η εμπιστοσύνη αποτελεί το βασικό στοιχείο του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν: εμπιστοσύνη για την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών και ειδοποιήσεων μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων αλλά και εμπιστοσύνη  στη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν, όταν διακυβεύεται η ασφάλεια των πολιτών μας.

Το SIS περιέχει πάνω από 80 εκατομμύρια καταχωρίσεις για καταζητούμενα και αγνοούμενα πρόσωπα και αντικείμενα. Μόνο τον προηγούμενο χρόνο το σύστημα χρησιμοποιήθηκε πάνω από 5,2 δισεκατομμύρια φορές. Από το 2013, όποτε και το SIS έλαβε τη σημερινή του μορφή, έχει συμβάλει σε 50,000 συλλήψεις και στον εντοπισμό 200,000 εγκληματιών.

Οι αριθμοί αυτοί αποδεικνύουν την αξία του για τα Κράτη Μέλη: αποτελεί βασικό πυλώνα της συνεργασίας μας στα θέματα ασφάλειας και το πιο σημαντικό εργαλείο ανταλλαγής πληροφοριών στην ΕΕ.

Τον Δεκέμβριο του 2016 προτείναμε την ενίσχυση του συστήματος λόγω των ραγδαίων εξελίξεων σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Η ενίσχυση του SIS συνιστά νέο κεφάλαιο στη συνεργασία μας στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας και θα συμβάλλει στη συνολική εφαρμογή των κανόνων και των αρχών που διέπουν τον χώρο Σένγκεν.

 Οι νέες ρυθμίσεις θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή των απαγορεύσεων εισόδου για υπηκόους τρίτων χωρών στα εξωτερικά σύνορα καθιστώντας υποχρεωτική την καταχώρισή τους στο SIS.

Η συμπερίληψη στο SIS νέας κατηγορίας καταχωρίσεων για τις αποφάσεις επιστροφών θα συμβάλλει, επίσης, στην αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής μας στον τομέα αυτό. Τα Κράτη Μέλη θα είναι πλέον υποχρεωμένα να καταχωρίζουν κάθε πρόσωπο ή αντικείμενο που εμπλέκεται σε τρομοκρατική επίθεση.

Ο ρόλος της Europol θα ενισχυθεί καθώς θα έχει πλέον πρόσβαση σε όλες τις καταχωρίσεις και τις πρόσθετες ανταλλαγές πληροφοριών. Τα Κράτη Μέλη θα έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν την Europol για κάθε καταχώριση που συνδέεται με τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι επιχειρησιακές ομάδες της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (EBCG) θα έχουν επίσης πρόσβαση στο SIS για να διενεργούν ελέγχους στα hotspots.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και όταν τηρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, το νέο σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί, πιο αποτελεσματικά, βιομετρικά δεδομένα όπως  δακτυλικά αποτυπώματα, απεικονίσεις προσώπων, γενετικό υλικό (DNA), χάρις στο αυτοματοποιημένο Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων, το οποίο προσθέσαμε στο SIS νωρίτερα φέτος και έχει ήδη συμβάλει σε αύξηση κατά 25% του αριθμού των καταχωρίσεων που περιέχουν δακτυλικά αποτυπώματα.

Παράλληλα, η ενίσχυση του SIS θα συμβάλλει και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της συμμόρφωσης του πλαισίου λειτουργίας του συστήματος με τις σχετικές προβλέψεις.

Θα βελτιωθεί επίσης σημαντικά το έργο των αρχών επιβολής του νόμου και θα διευκολυνθεί το δικό μας έργο σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων. Η διαλειτουργικότητα, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες μας σε τομείς όπως τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, τα εκρηκτικά και το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο είναι απαραίτητες για την ασφάλεια των πολιτών μας, και για τον λόγο αυτό, οι σχετικές προτάσεις μας πρέπει να προχωρήσουν άμεσα και να υιοθετηθούν πριν από τις εκλογές του Μαΐου.

Μετά τη σημερινή συζήτηση και την αυριανή ψηφοφορία, η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη βάση δεδομένων ασφαλείας στην Ευρώπη θα ενισχυθεί περαιτέρω. Ένα ενισχυμένο SIS θα παρέχει στις αστυνομικές αρχές και στους συνοριοφύλακες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αποτελεσματική ενάσκηση των καθηκόντων τους και θα συμβάλλει στη ενίσχυση της ασφάλειας στην Ευρώπη.

Αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειάς μας να αλλάξουμε τον τρόπο  που συνεργαζόμαστε σε θέματα ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία Ευρώπη που προστατεύει, με μία γνήσια και αποτελεσματική Ένωση Ασφαλείας που εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών της.

Ομιλία Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενίσχυση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), Στρασβούργο 23/10/2018