Δημ. Αβραμόπουλος: «Πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι διασχίζουν τα σύνορά μας»

 

Στην ομιλία του ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, σχετικά με το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δ. Αβραμόπουλος σημείωσε εισαγωγικά, «γνωρίζουμε όλοι πως κάθε χρόνο, εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών εισέρχονται στην Ένωση με βίζα, είτε για προσωρινή παραμονή είτε για πιο μακροχρόνια περίοδο. Οι περισσότεροι είναι νόμιμοι ταξιδιώτες που πληρούν τα κριτήρια εισόδου και παραμονής στο έδαφος των Κρατών Μελών. Το παρόν Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) μας επιτρέπει να ελέγχουμε την πληρότητα αυτών των κριτηρίων στα εξωτερικά σύνορα και στα προξενεία ανά τον κόσμο. Όμως, υπάρχουν ακόμη κενά που οφείλουμε να κλείσουμε. Με το νέο Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), θα ξεπεράσουμε τα τυφλά σημεία των συστημάτων μας και θα δώσουμε στις αρχές θεωρήσεων αλλά και στους συνοριοφύλακες, τις πληροφορίες που χρειάζονται για να εκτελέσουν σωστά τα καθήκοντά τους».

Για να προσθέσει με έμφαση, «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε εγκληματίες και πιθανούς τρομοκράτες να εισέλθουν στην Ευρώπη απαρατήρητοι. Η Ευρώπη δεν είναι φρούριο και ούτε πρόκειται να γίνει. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι διασχίζουν τα σύνορά μας».

«Η Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου στους βασικούς στόχους της πρότασης μας», συμπλήρωσε παραθέτοντας τους πιο σημαντικούς από αυτούς:

«Πρώτον, τη διασύνδεση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδιού (ETIAS), το Σύστημα Εισόδου- Εξόδου (Entry-Exit System), το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) και το Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Αυτό θα μας βοηθήσει στον εντοπισμό των περιπτώσεων χρήσης πολλαπλών ταυτοτήτων και στην αναγνώριση οποιουδήποτε αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια.

Δεύτερον, να κλείσουμε τα κενά στην πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τις βίζες μακροχρόνιας διαμονής και τις άδειες παραμονής. Αυτό θα επιτρέψει στους συνοριοφύλακες και στις μεταναστευτικές αρχές να προσδιορίσουν αν τα έγγραφα που τους παρουσιάζονται είναι γνήσια ή βρίσκονται στα χέρια ατόμων που δεν τα δικαιούνται. Επίσης, θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές στο να μη νομιμοποιήσουν την παρουσία υπηκόων που δεν πληρούν τα βασικά κριτήρια ασφαλείας για την είσοδο και την παραμονή στην ΕΕ, είτε αυτοί συσχετίζονται με γνωστές τρομοκρατικές οργανώσεις είτε με δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος. Θα κλείσει, συνεπώς, ένα σημαντικό κενό ασφαλείας.

Τρίτον, η συμπερίληψη αντιγράφων των ταξιδιωτικών εγγράφων του αιτούντα θεώρησης, στη βάση δεδομένων του VIS. Αυτό το μέτρο, μαζί με την έγκριση για την πρόσβαση του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη βάση δεδομένων του VIS, θα διευκολύνει την αναγνώριση και την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών δίχως έγγραφα, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, ειδικότερα όσον αφορά τις τρίτες χώρες που δεν δέχονται να συνεργαστούν σε αυτό τον τομέα.

Επιπλέον, για την ενίσχυση της ικανότητας μας στη δίωξη και πρόληψη του εγκλήματος, οι αρχές επιβολής του νόμου αλλά και η Europol θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στο VIS για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την διερεύνηση τρομοκρατικών πράξεων ή άλλων σοβαρών εγκλημάτων. Η βάση δεδομένων του VIS θα είναι προσβάσιμη από τις αρχές επιβολής του νόμου και για την αναζήτηση και τον εντοπισμό ατόμων που έχουν εξαφανιστεί ή απαχθεί αλλά και για τα θύματα διακίνησης ανθρώπων. Η πρόσβαση αυτή θα σέβεται πάντα τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ. Η αναβάθμιση του VIS είναι κομμάτι του πακέτου ‘έξυπνων συνόρων’ αλλά και της διαλειτουργικότητας. Για αυτό το λόγο, η φιλοσοφία και τα θεμέλια αυτής της πρότασης πρέπει να διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας».

Ο Δ. Αβραμόπουλος αναφέρθηκε σε κάποιες αλλαγές που έχουν προταθεί σε αυτή την έκθεση:

«Πρώτον, θα ήθελα να ανακαλέσω ότι η συμπερίληψη των πληροφοριών σχετικά με τις άδειες διαμονής στο VIS συνδέεται άμεσα με το θέμα της έκδοσης ‘χρυσής βίζας’. Παρόλο που η καταγραφή όλων των αδειών που έχουν εκδοθεί από τα Κράτη Μέλη σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πληροφοριακό σύστημα μπορεί από μόνη της να μην αποτελεί λύση σε περιπτώσεις κατάχρησης κατά τη διαδικασία έκδοσης τους, στην πραγματικότητα παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια ανάμεσα στα Κράτη Μέλη. Αντιλαμβάνομαι πως το Ευρωκοινοβούλιο θέλει να προχωρήσει το θέμα αυτό παραπέρα και να επιτρέψει την αποθήκευση και επαλήθευση των εγγράφων αυτών στο VIS από τη στιγμή του αιτήματος, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο κατά τη διαδικασία έκδοσης τους. Είμαστε θετικοί απέναντι σε αυτή την πρόταση.

Οι στατιστικές δείχνουν πως ετησίως 1.500 με 2.000 παιδιά κάτω των 12 ετών που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, γίνονται θύματα εμπορίας στο χώρο του Σένγκεν ενώ ο αριθμός αυτός είναι 3.200 με 4.250 για τα παιδιά 12 με 17 ετών. 

Δεύτερον, όσον αφορά στα ερωτήματα για την ασφάλεια και τους ελέγχους παράτυπης μετανάστευσης, τα πλεονεκτήματα της διαλειτουργικότητας δεν πρέπει να τίθενται λιγότερο αποτελεσματικά με την εξαίρεση κάποιων βάσεων δεδομένων από τις αναζητήσεις. Επιτύχαμε συμφωνία για το συσχετισμό του ECRIS και των Ταξιδιωτικών Εγγράφων που σχετίζονται με ειδοποιήσεις (TDAWN) με το ETIAS. Θα έπρεπε να υπάρχουν παρόμοια κριτήρια και για το VIS. Πρόκειται για θέμα συνοχής και συνέπειας. Τα κριτήρια επαλήθευσης των υπηκόων τρίτων χωρών που μπορούν να εισέλθουν στην Ευρώπη χωρίς υποχρέωση θεώρησης δεν πρέπει να είναι πιο απαιτητικά από αυτά που ισχύουν για τους υπηκόους τρίτων χωρών που υπόκεινται σε διαδικασίες θεωρήσεων.

Τρίτον, η Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση των κανόνων που ισχύουν για την πρόσβαση των αρχών τήρησης του νόμου στη βάση δεδομένων του VIS. Είναι όμως σημαντικό η πρόσβασή τους να είναι εξισορροπημένη και να μην είναι επιζήμια στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας. Για παράδειγμα, η πρόσθεση της υποχρέωσης να συμβουλεύονται πρώτα οι βάσεις δεδομένων Pr?m, θα έκανε την πρόσβαση ακόμη πιο δυσχερή.

Για τα δικαιώματα των παιδιών

Τέταρτον, όσον αφορά στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων παιδιών, οφείλουμε να είμαστε συνεπείς. Έχουμε προτείνει να χαμηλώσουμε το όριο ηλικίας για τη λήψη αποτυπωμάτων καθώς θέλουμε να καταπολεμήσουμε την εμπορία παιδιών πιο αποτελεσματικά. Είμαι σίγουρος ότι αυτός είναι ένας κοινός μας στόχος. Αντιλαμβάνομαι πως σας απασχολούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, το ίδιο και εμάς», διαβεβαίωσε ο Δ. Αβραμόπουλος, για να προσθέσει: «Η εμπορία παιδιών, η απαγωγή και η διακίνηση αποτελούν καταπάτηση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων. Οι στατιστικές δείχνουν πως ετησίως 1.500 με 2.000 παιδιά κάτω των 12 ετών που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, γίνονται θύματα εμπορίας στο χώρο του Σένγκεν ενώ ο αριθμός αυτός είναι 3.200 με 4.250 για τα παιδιά 12 με 17 ετών. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά προέρχονται από χώρες που υπόκεινται σε υποχρεώσεις έκδοσης θεωρήσεων. Πιστεύω πως πρέπει να καταβάλλουμε όλες τις δυνατές προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, και η μείωση της ηλικίας λήψης αποτυπωμάτων μας εξοπλίζει με ένα βασικό εργαλείο για την επίτευξη αποτελεσμάτων».

Και ο Ευρωπαίος Επίτροπος έκλεισε «με το σημαντικότερο θέμα για τους πολίτες μας», όπως είπε ο ίδιος: «Τα θεμελιώδη δικαιώματα θα βρίσκονται, όπως πάντα, στην καρδιά κάθε πολιτικής μας πρωτοβουλίας, ακόμη και στο σχεδιασμό των πληροφοριακών μας συστημάτων. ‘Ολες οι εκθέσεις επιδόσεων του VIS αναδεικνύουν πως η υλοποίηση του δεν οδήγησε ποτέ σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων ή προστασίας δεδομένων. Δεν έχει καταγραφεί ούτε ένα παράπονο για το VIS, στα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο της αρχής της ‘προστασίας δεδομένων από το σχεδιασμό’ προχωρήσαμε αυτές τις διατάξεις ένα βήμα παραπέρα. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους συννομοθέτες κατά τη διάρκεια των τριλόγων για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο αυτά τα κριτήρια. Είναι όμως απαραίτητο να παραμείνουμε αποτελεσματικοί και να μην απομακρυνθούμε από τους βασικούς μας στόχους. To VIS, μαζί με το ETIAS και το Σύστημα Εισόδου-Εξόδου, θα αποτελέσουν κομμάτια μιας ενιαίας πλατφόρμας για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επισκέπτονται την ΕΕ. Η πρόταση για το VIS θα καλύψει το υπάρχον κενό σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες για τους κατόχους εγγράφων μακροχρόνιας διαμονής αλλά και τα κενά ασφαλείας σχετικά με τους ταξιδιώτες βραχείας και μακράς διαμονής.

Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό τα συστήματα αυτά να συγχρονιστούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Πιστεύω πως το VIS θα πρέπει να συμφωνηθεί σύντομα. Παραμένουμε όλοι αφοσιωμένοι στο να πετύχουμε το στόχο μιας Ευρώπης που προστατεύει και δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες της. Για αυτό το λόγο, θα ήθελα να σας ζητήσω να υποστηρίξετε τα σημαντικά στοιχεία της νομοθεσίας αυτής αύριο κατά την ψηφοφορία, να βοηθήσετε στην κάλυψη των κενών ασφαλείας και να συνεχίσετε να εργάζεστε για την οικοδόμηση μιας ασφαλέστερης Ένωσης για όλους τους πολίτες της», κατέληξε.