ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ

ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ

Ο Αλέξης Καλοφωλιάς, μουσικός και μεταφραστής δέχτηκε επίθεση στην οδό Χαλκοκνδύλη το 1998.