Ελλάδα όπως Σουαζιλάνδη: Πάλι καλά να λες!

Σχόλιο της Δημοκρατικής Ευθύνης

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 108η θέση για το 2016 ανάμεσα σε 162 χώρες του πλανήτη, τελευταία στην κατάταξη ανάμεσα στις Ανεπτυγμένες χώρες ως προς τους δείκτες οικονομικής Ελευθερίας.

Ο δείκτης μετρά τον βαθμό οικονομικής Ελευθερίας σε πέντε βασικούς τομείς:

1.       Το «μέγεθος» του Κράτους, δηλαδή κατά πόσο αυτό επιτρέπει, εμποδίζει ή καθορίζει την ατομική – ιδιωτική πρωτοβουλία

2.       Την απονομή της Δικαιοσύνης και την ασφάλεια των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας: εξετάζεται η προστασία των προσώπων και της περιουσίας τους από επιθέσεις τρίτων

3.       Πόσο ισχυρό είναι το νόμισμα της χώρας

4.       Ελευθερία του διεθνούς εμπορίου

5.       Κανονισμούς, ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στην πρόσβαση στην αγορά

Πέφτοντας στη 108η θέση, η Ελλάδα είναι πολύ πιο κάτω από την Κύπρο (18η θέση), τη Ρουμανία (20η), την Αλβανία (34η) ή και την Τουρκία ακόμη (86η).

Κανείς όμως δεν αντιλαμβάνεται ότι η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη θα ήταν κατά πολύ χαμηλότερη, αν το νόμισμα της χώρας δεν ήταν ισχυρό».