Κάθε ημέρα που περνάει και ένα …Μάτι

Γράφει ο Χρόνης Πολυχρονίου

Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι.

Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι. Κάθε ημέρα και ένα …Μάτι.

Τότε έφταιγε η Κυβέρνηση. Τώρα η Πανδημία. Τότε έφταιγε η Κυβέρνηση. Τώρα η Πανδημία. Τότε έφταιγε η Κυβέρνηση. Τώρα η Πανδημία. Τότε έφταιγε η Κυβέρνηση. Τώρα η Πανδημία. Τότε έφταιγε η Κυβέρνηση. Τώρα η Πανδημία. Τότε έφταιγε η Κυβέρνηση. Τώρα η Πανδημία. Τότε έφταιγε η Κυβέρνηση. Τώρα η Πανδημία. Τότε έφταιγε η Κυβέρνηση. Τώρα η Πανδημία.