Πρωτοπόρο Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Cambridge υποστηρίζει η Γιάννα Αγγελοπούλου

Για την Επιστήμη, τον Τεχνολογία και την Καινοτομία

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Cambridge η Γιάννα Αγγελοπούλου στηρίζει Πρόγραμμα για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία.

Σχετικά εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το Πανεπιστήμιο του Cambridge ανακοίνωσε την εκκίνηση ενός νέου προγράμματος εκπαίδευσης και έρευνας, που αντικείμενο έχει την ανάπτυξη τεχνολογιών οι οποίες θα επιφέρουν ριζική αλλαγή στην βιομηχανία, την οικονομία και γενικότερα στην κοινωνία.

Το Πρόγραμμα Γιάννας Αγγελοπούλου για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία που θα στηρίξει χορηγία της Γιάννας Αγγελοπούλου θα δημιουργήσει ένα διεθνώς μοναδικό οικοσύστημα εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηματικής δράσης.

Θα στηρίξει τεχνολογίες με ισχυρή συνεισφορά στην διαμόρφωση του μέλλοντος, μέσα από ένα συνεκτικό πρόγραμμα έρευνας που θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή παγκοσμίως. Θα συνεισφέρει στην εξέλιξη επιστημόνων που βρίσκονται στην αρχή της καριέρας τους, από τις μεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνά τους έως την επιτυχημένη εμπορική αξιοποίηση των ιδεών τους. Αυτό θα επιδιωχθεί μέσα από ένα δομημένο Πρόγραμμα, που θα ενισχυθεί μέσω συνεργασίας με την βιομηχανία.

Στο Πρόγραμμα Γιάννας Αγγελοπούλου θα είναι ενσωματωμένο ένα Πρόγραμμα για την Ελλάδα, που αντικείμενο θα έχει να αναζητηθούν ευκαιρίες δημιουργίας ισχυρών δεσμών με Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και παραγωγικές μονάδες, με τρόπο που θα διευκολυνθεί η αμφίδρομη ανταλλαγή ανθρώπινου δυναμικού και ιδεών. Στην πρώτη γραμμή αυτής της πρωτοβουλίας θα βρίσκονται κοινές πρωτοβουλίες και δημιουργία δικτύων.

Η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη σχολίασε: «Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να προωθήσω ένα Πρόγραμμα διεθνούς εμβέλειας και οικοδόμησης αποτελεσμάτων πάνω στην στέρεα βάση του Πανεπιστημίου του Cambridge – και συνεπώς να δημιουργηθούν με την στήριξή μου αληθινές προοπτικές ώστε να προχωρήσει η βασική έρευνα προς πρακτικές εφαρμογές και προς επιχειρηματικά αποτελέσματα. Όσα γνωρίζω από την Ελλάδα και διεθνώς, μου έχουν δείξει πόσο ζωτική σημασία έχει η καλλιέργεια ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής συνεργασίας, με την κοινωνική πρόοδο ως τελικό στόχο».

Ο καθηγητής Stephen Toope, Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Cambridge είπε: «Το Πανεπιστήμιο εκτιμά ιδιαίτερα την ισχυρή δέσμευση που αναλαμβάνει η κυρία Αγγελοπούλου για την ανάπτυξη των ικανοτήτων νεαρών επιστημόνων οι οποίοι κινούνται στην πρώτη γραμμή του επιστημονικού πεδίου τους καθώς και για το όραμά της να συμβάλει στην ανάδειξη της δουλειάς των επιστημόνων αυτών με τρόπους που θα αλλάξουν τον κόσμο μας. Το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει επίσης την προσέγγιση της κυρίας Αγγελοπούλου για ενίσχυση τής συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και ακαδημαϊκής κοινότητας, συνεργασίας προς αμοιβαίο όφελος. Και στις δυο αυτές προσεγγίσεις, τα ενδιαφέροντα της πρωτοβουλίας της κυρίας Αγγελοπούλου βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με την αποστολή του Πανεπιστημίου του Cambridge” .

Σε πρώτη φάση, το Πρόγραμμα θα προωθήσει ερευνητικά προγράμματα σε δυο στρατηγικές περιοχές ερευνών του Cavendish Laboratory: υπολογιστική φυσική για προωθημένες επιστημονικές και βιομηχανικές εφαρμογές, και ενεργειακά υλικά για την παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και χρήση ενέργειας. Διευθυντής του Προγράμματος ορίσθηκε ο Δρ.Νικόλαος Νικηφοράκης, πανεπιστημιακός με καίρια γνώση στους τομείς που θα καλυφθούν και σημαντική πείρα στην διαχείριση αντίστοιχων προγραμμάτων.

Το Πρόγραμμα Αγγελοπούλου θα φιλοξενηθεί στο Maxwell Centre του Cavendish Laboratory, με διασύνδεση με την ευρύτερη ερευνητική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα του Cambridge.

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  http://www.gianna.phy.cam.ac.uk/