ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ – ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ – ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤ.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ  – ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ – ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤ.