Προεκτάσεις

Το Ανοιχτό Παράθυρο ετοιμάζει την επιστροφή του.

Η προσωρινή αναστολη της λειτουργίας του Ανοιχτού Παράθυρου, ήταν  επιβεβλημένη  μέχρι να εδραιωθούν οι προυποθέσεις επιστροφής του ως  ανεξάρτητης διαδικτυακής εφημερίδας γνώμης. Η ιδέα  για τη   δημιουργία ενός ζωντανού διαδικτυακού χώρου,  στον οποίο θα διασταυρώνονται […]