Αν το σκεφθεί κανείς…

Απο τον Βασίλη Σκουρή*.

<Φτάνει να σκεφθεί κανείς τι θα γινόταν αν, π.χ. για 15 μέρες, σταματούσε να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, το Δικαστήριο ή, με όρους αγοράς, αν έπαυε να λειτουργεί η εσωτερική, ενιαία αγορά. Αν το σκεφθεί κανείς αυτό, αξίζει να υπερασπίζεται και να προσπαθεί να θεμελιώσει την ευρωπαϊκή ιδέα>

* Πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Βασίλειος Σκουρής (στο δείπνο που οργάνωσε προς τιμή του  τοΔίκτυο  Ελληνων Βελγίου ΑΡΓΩ,  στις Βρυξέλλες ).