Εταιρική κουλτούρα και Generation Z

Της Ρεβέκκας Πιτσίκα (*)

Ζούμε σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς, σε ένα κόσμο στον οποίο συντελούνται δραστικές και θεμελιώδεις εξελίξεις λόγω της τεχνολογίας. Αρκεί να στεφτεί κανείς ότι τα τελευταία 5 χρόνια η τεχνολογική εξέλιξη έχει ξεπεράσει την αντίστοιχη που είχε συντελεστεί από τον 18ο αιώνα έως σήμερα. Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι επιχειρήσεις αναζητούν νέους τρόπους εργασίας, νέους τρόπους σκέψης, και διαφορετική κουλτούρα.

Μία κουλτούρα, που να αγκαλιάζει τις αλλαγές, να φέρνει μία φρέσκια οπτική γωνία στο επιχειρείν, να εστιάζει στην ανάπτυξη των ταλέντων της επιχείρησης και να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της νέας γενιάς εργαζομένων, που τώρα μπαίνει στην αγορά εργασίας, τη Generation Z. Κάτι για το οποίο το επιχειρηματικό οικοσύστημα χρειάζεται να προετοιμαστεί ακόμη καλύτερα.

Με βάση πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε η People for Business σε 248 επιχειρήσεις στην Ελλάδα, φαίνεται ότι το 35% δεν έχει δομημένο πλάνο διαδοχής για όλες τις θέσεις, ενώ 1 στις 2 εταιρείες καλύπτει τις θέσεις υψηλής ευθύνης με πρόσληψη εξωτερικών υποψηφίων.

Οι νέοι της Generation Z ή αλλιώς οι Μετά-Millennials έρχονται να ταράξουν τα «νερά» στις επιχειρήσεις γιατί είναι γρήγοροι, ευέλικτοι και μάλλον ανυπόμονοι. Έτοιμοι να αποδείξουν τι μπορούν να κάνουν, έχουν υψηλές προσδοκίες για την επαγγελματική τους ζωή, τους αρέσουν οι agile δομές και θέλουν να μαθαίνουν διαρκώς για να εξελίσσονται – που σημαίνει ότι θέλουν να ανέβουν γρήγορα στην ιεραρχία.

Είναι εντυπωσιακό ότι η δημιουργία δομημένου πλάνου διαδοχής, σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση δεν αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Κι όμως αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιχειρηματική συνέχεια και δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη.

Επιπλέον, συνδέεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά των νέων γενεών, οι οποίες χρειάζονται ευέλικτες δομές, που να τους παρέχουν ευκαιρίες ανάπτυξης και σίγουρα δομές που εύκολα μετασχηματίζονται. Career paths που να μην είναι μόνο κάθετα, αλλά και οριζόντια ή ακόμη και μέσα στον ίδιο ρόλο.

Με λίγα λόγια, οι νέοι της Generation Z ή αλλιώς οι Μετά-Millennials έρχονται να ταράξουν τα «νερά» στις επιχειρήσεις γιατί είναι γρήγοροι, ευέλικτοι και μάλλον ανυπόμονοι. Έτοιμοι να αποδείξουν τι μπορούν να κάνουν, έχουν υψηλές προσδοκίες για την επαγγελματική τους ζωή, τους αρέσουν οι agile δομές και θέλουν να μαθαίνουν διαρκώς για να εξελίσσονται – που σημαίνει ότι θέλουν να ανέβουν γρήγορα στην ιεραρχία.

Οι Generation Z βαριούνται εύκολα και θέλουν συνεχώς νέες προκλήσεις. Έτσι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αγωνιστούν σκληρά για να τους δεσμεύσουν και να μπορέσουν να τους κρατήσουν στους κόλπους τους.

Κι αυτό πρακτικά σημαίνει αλλαγή στον τρόπο σκέψης των εταιρειών. Αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα είναι ο ρόλος των εργαζομένων να ξεκινάει στην υλοποίηση ενός project, όταν έχουν ήδη σχεδιαστεί και αποφασιστεί οι αλλαγές. Αντίθετα η Generation Z αναζητά την ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων κατά το σχεδιασμό των αλλαγών  επιδιώκει να αφήνει το αποτύπωμά της και να εμπλέκεται ενεργά στο μέλλον, που την αφορά είτε σε προσωπικό, είτε σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της νέας γενιάς εργαζομένων είναι η ανάγκη τους να είναι ανεξάρτητοι. Αναζητούν, με άλλα λόγια, μεταχείριση ως ξεχωριστή μονάδα και όχι ως μέρος του συνόλου. Παρόλα αυτά 1 στις 3 επιχειρήσεις δεν έχουν ατομικό πλάνο ανάπτυξης για κάθε εργαζόμενό τους  δομημένο πλάνο που να δίνει έμφαση στις ανάγκες και στα προσωπικά χαρακτηριστικά του καθενός και να διασφαλίζει τη συνεχή επανατροφοδότηση.

Σε μια εποχή που η έλλειψη ταλέντου αποτελεί βασικό θέμα για τις επιχειρήσεις, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για απώλεια. Αντίθετα είναι επιτακτική ανάγκη για κάθε εταιρεία να δώσει έμφαση στη δημιουργία employee experience, επενδύοντας στη διαμόρφωση σύγχρονης κουλτούρας και νέας τεχνολογίας.

Κουλτούρα με έμφαση στις δεξιότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε εργαζόμενου και όχι μόνο στις γνώσεις γιατί αυτές αποκτούνται. Κουλτούρα με έμφαση στην τεχνολογία, τις ευέλικτες δομές, την αξιοποίηση των δεδομένων και τα σύγχρονα συστήματα ανάπτυξης ταλέντου. Κουλτούρα με επίκεντρο στον άνθρωπο.

*Η Ρεβέκκα Πιτσίκα είναι Πρόεδρος και CEO της PfB Group

ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ