Ο Διαμαντούρος στις Βρυξέλλες για την “Αργώ”

Η εμπειρία και οι γνώσεις του πρώην  Συνηγόρου του Πολίτη στην  Ελλάδα και πρώην Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, εντυπωσίασαν τους Ελληνες που κάλεσε ο πρόεδρος του συλλόγους “Αργώ” Σπύρος Παππάς για να τον ακούσουν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ελληνικού δικτύου που συνδέει το κοινοτικό κέντρο με τον αφρό της ελληνικής πολιτικής, διανόησης και οικονομίας.

Ο Νικηφόρος Διαμαντούρος κατέθεσε τις εμπειρίες του από τα αξιώματα δια των οποίων υπερασπίσθηκε το δίκαιο των πολιτών και είχε την ευκαιρία να κάνει παραλληλισμούς ανάμεσα στην ελληνική και την κοινοτική διοίκηση.

Φωτογραφίες και βίντεο: https://www.dropbox.com/sh/8m42uwgo0wfjiwz/AAAre4uVlTfoRCs8B2T-ojA8a?dl=0