Πολιτικο-ηθικό κουίζ

Γράφει ο Λάνσελοτ

Δεν πιστεύω στην ψυχολογικοποίηση της πολιτικής. Παρά ταύτα η ψυχοσύνθεση και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ορισμένων ,υψηλά ισταμένων αξιωματούχων ,παίζουν το δικό τους –πολλές φορές κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο-στην εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων.

Διαλέγω τυχαία τέσσερα γράμματα της αλφαβήτου κι αφήνω τον αναγνώστη να εντάξει στις λέξεις που αρχίζουν από Α,Β,Χ,Ψ, όσους πολιτικούς –κυβερνητικούς και μη-θεωρεί ότι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν μερικοί ‘συγκεντρώνουν’ περισσότερες ιδιότητες να προτιμηθεί η πλέον ισχυρή.

Α……..ανόητος, αφελής, αγράμματος, άφιλος, ανάλγητος, αχάριστος, άσχετος

Β……..βολεμένος, βαστάζος, βλάσφημος, βάρβαρος, βωμολόχος, βαρεμένος

Χ……..χυδαίος, χαραμοφάης, χρηματιζόμενος, χαζοχαρούμενος, χοντρόπετσος

Ψ…….ψεύτης, ψώνιο, ψυχάκιας, ψιλικατζής, ψαρωμένος, ψιψίνα, ψοφίμι

Ελπίζω μετά τις ‘ενσωματώσεις’ σ’αυτά τα γράμματα-ιδιότητες να έχουν μείνει αρκετοί απέξω ώστε να προχωρήσουμε και σε νέα κατηγοριοποίηση με άλλα αρχικά [στο πλαίσιο αυτής της διαντιδραστικής διερεύνησης της κοινής γνώμης για τους πολιτικούς].