Την αντικατάσταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ζητάει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ

 

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ

Του Κυριάκου Μητσοτάκη

Πολιτειακή εκτροπή υφίσταται όταν ένας πολιτειακός θεσμός του Κράτους παρανομεί. Ιδιαίτερα σοβαρή εκτροπή συνιστά η παράβαση του Συντάγματος και των Διεθνών Συνθηκών που δεσμεύουν τη χώρα.

Η Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων καταπάτησε πρόδηλα θεμελιώδες άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μάαστριχτ). Εγκάλεσε το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) για το περιεχόμενο της έκθεσής του προς τη Βουλή των Ελλήνων, παρεμβαίνοντας ωμά στην ουσία της αποστολής του και καταλύοντας έτσι την αρχή της ανεξαρτησίας της ΤτΕ.

Ακόμα σοβαρότερο από την εκτροπή της Προέδρου της Βουλής είναι το γεγονός ότι η Κυβέρνηση έσπευσε να την καλύψει καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Σακελλαρίδης δήλωσε πως «υπήρχαν διατυπώσεις στο κείμενο της έκθεσης που δεν συνάδουν με το ρόλο της κεντρικής τράπεζας».

Η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας προκύπτει από το Πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το οποίο δεσμεύει τη χώρα μας από την είσοδό της στην ΟΝΕ και το οποίο αποτελεί παράρτημα της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

Εκεί προβλέπεται ρητώς (Άρθρο 130 της Συνθήκης) πως «ούτε η ΕΚΤ, ούτε οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (ΕθνΚΤ), ούτε κανένα μέλος των οργάνων λήψης αποφάσεων των ιδρυμάτων αυτών δεν μπορεί να ζητεί ή να δέχεται υποδείξεις από όργανα ή οργανισμούς της Ε.Ε., από οποιαδήποτε Κυβέρνηση κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή από οποιονδήποτε άλλον οργανισμό. Τα όργανα και οι οργανισμοί της Ε.Ε., καθώς και οι Κυβερνήσεις των κρατών – μελών, πρέπει να τηρούν την αρχή αυτή και να μην επιδιώκουν να επηρεάζουν τα μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ».

Πέραν όμως του νομικού ζητήματος τίθεται και μείζον ζήτημα ουσίας. Η οικονομική διαχείριση της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ είναι χωριστές από την οικονομική διαχείριση της Ε.Ε. και των κρατών -μελών. Βασική αποστολή των Κεντρικών Τραπεζών αποτελεί η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Το Ευρωσύστημα είναι λειτουργικά ανεξάρτητο. Η ΕΚΤ έχει στη διάθεσή της όλα τα μέσα και τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για την άσκηση αποτελεσματικής νομισματικής πολιτικής και είναι εξουσιοδοτημένη να αποφασίζει αυτόνομα πώς και πότε θα τα χρησιμοποιήσει.

Οποιαδήποτε παρέμβαση των εθνικών Κυβερνήσεων ή των οργάνων της Ε.Ε. στη δουλειά της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ θα αναιρούσε την αποστολή τους.

Η εκτροπή της κυρίας Κωνσταντοπούλου με ανοχή της ελληνικής Κυβέρνησης δημιουργεί νέα δεδομένα στη λειτουργία των θεσμών και του πολιτεύματός μας. Η ανοχή μιας πολιτειακής εκτροπής αποτελεί πολιτειακή εκτροπή από μόνη της. Ο κ. Τσίπρας θα όφειλε να δρομολογήσει αμέσως την αντικατάσταση της Προέδρου της Βουλής.

Όμως ο κ. Τσίπρας όχι μόνο δεν συμμερίζεται αυτήν τη θεώρηση, αλλά προφανώς συμπλέει πλήρως με το «δόγμα Κωνσταντοπούλου». Η φυσική παρουσία του πρωθυπουργού στην Επιτροπή – παρωδία της δήθεν αλήθειας για το δημόσιο χρέος αποτελεί την επιτομή της κυβερνητικής νομιμοποίησης μιας ακόμη παραθεσμικής πρωτοβουλίας της κυρίας Προέδρου.

Κατόπιν αυτού δεν θα μου έκανε εντύπωση αν η πολιτειακή εκτροπή της κυρίας Κωνσταντοπούλου υπηρετεί στόχους που έχουν τεθεί από κοινού με τον πρωθυπουργό.

* O Κυριάκος Μητσοτάκης είναι  Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας  και Βουλευτής Β’ Αθηνών